👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2018-10-14 15:56 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Matematik grundsärskola 4-9
Grundsärskola 1 – 9 Matematik
Vi arbetar med matematikens olika delar: Problemlösning Taluppfattning och tals användning Tid och pengar Sannolikhet, statistik Geometri Ämnesspecifika begrepp

Innehåll

Eleverna arbetar efter individuella mål.

Målen ses nedan i lärarens kommentar.

När ett mål är uppnått sätts nya mål. 

Uppnådda mål/ Mål eleven arbetat med markeras sedan i matrisen för årskursen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma

Matriser

Ma
A.Matematik, matris 4-6

Genomfört
Problemlösning
förmåga att formulera och lösa enkla problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
- Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemets karaktär. - Du gör i huvudsak fungerande beskrivningar av tillvägagångssätt. - Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet. - Du kan bidra till ytterligare tillvägagångssätt.
- Du kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. - Du gör relativt väl fungerande beskrivningar av tillvägagångssätt. - Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet. - Du kan ge något förslag till ytterligare tillvägagångssätt.
- Du kan lösa problem på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemets karaktär. - Du gör väl fungerande beskrivning av tillvägagångssätt. - Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet. - ger förslag till ytterligare
Begrepp
förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan dem
- Du har grundläggande kunskaper. - Du använder och beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt i välkända sammanhang. - Du kan föra enkla resonemang om hur begreppen hänger ihop.
- Du har goda kunskaper. - Du använder och beskriver på ett relativt väl fungerande sätt i bekanta sammanhang - Du kan föra utvecklade resonemang om hur begreppen hänger ihop.
- Du har mycket goda kunskaper. - Du använder och beskriver på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang. - Du kan föra välutvecklade resonemang om hur begreppen hänger ihop.
Metod
förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
- Du kan i huvudsak använda fungerande metoder. - Du kan med viss anpassning till sammanhanget göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter. - Du kan se samband och förändringar med tillfredsställande resultat.
- Du kan använda ändamålsenliga metoder. - Du kan med relativt god anpassning till sammanhanget göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter. - Du kan se samband och förändringar med gott resultat.
- Du kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder. - Du kan med god anpassning till sammanhanget göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter. - Du kan se samband och förändringar med mycket gott resultat.
Kommunikation
Förmåga att använda matematikens uttrycksformer (ex. bilder, symboler, tabeller, grafer) för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
- Du kan redogöra för och i huvudsak samtala på ett fungerande sätt. - Du kan med viss anpassning till sammanhanget göra detta.
- Du kan redogöra och samtala på ett ändamålsenligt sätt. - Du kan med förhållandevis god anpassning till sammanhanget göra detta.
- Du kan redogöra och samtala på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. - Du kan med god anpassning till sammanhanget göra detta.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang och kunna framföra och bemöta matematiska argument.
- Du kan till viss del föra resonemangen framåt.
- Du kan föra resonemangen framåt.
- Du kan föra resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.