👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst

Skapad 2018-10-14 15:57 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola 1 – 5 Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Kommunikation Verklighetsuppfattning Motorik
Vi ska undersöka vad som händer i naturen när det blir höst.

Innehåll

Syfte

Du ska få utveckla förmågan att

 • använda kunskaper om vad som händer i naturen på hösten,
 • skapa genom bild och musik,
 • samspela med andra,
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen,
 • genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Centralt innehåll

 • skapande på olika sätt, med färg och med material från naturen
 • rim, ramsor och sånger
 • grundläggande kommunikativa mönster
 • kommunikation i olika sammanhang
 • tolka kommunikativa uttryck
 • rörelseaktiviteter i natur- och utemiljö under olika årstider
 • bakning och matlagning
 • återkommande mönster i naturen
 • växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer

Arbetssätt

 • Vi ska gå ut och titta på vilka förändringar i närmiljön vi kan se på hösten,
 • Vi ska observera vädret och dess växlingar,
 • Vi ska använda oss av skapande verksamheter för att synliggöra hösten,
 • Vi ska sjunga sånger och lära oss ramsor med anknytning till hösten,
 • Vi ska laga mat med anknytning till hösten.

Bedömning

Du visar vad du lärt dig:

 • genom att delta i våra gemensamma lektioner, i klassrummet och ute i naturen,
 • genom att delta i kommunikation om hösten, vädret och förändringarna i naturen,
 • genom att använda ord och begrepp som har med årstidsväxlingar, väder och naturen att göra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • .
  KOM  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  7-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9