👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - läsa

Skapad 2018-10-14 16:14 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 Engelska
Vart du än reser i världen har du nytta av att kunna förstå skriven engelska. Du kommer att få träna på att läsa engelska. Du kommer att lära dig strategier för att kunna förstå det du läser. Du kommer att lära dig nya ord, vad de betyder och hur du ska uttala dem.

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

 • kunna läsa olika texter både högt och tyst
 • kunna förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • kunna svara på frågor om texter
 • kunna använda dig av språkliga strategier för att förstå det du läser 

Så här arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

 • arbeta med boken "Champ 4"
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på filmer på engelska
 • läsa böcker på engelska
 • samtala om de olika texterna i klassrummet
 • träna intonation, betoning och uttala
 • läsa upp dialoger eller texter
 • arbeta med språkliga strategier som hjälper dig att läsa

Så här visar jag att jag kan

 • genom att aktivt delta i övningar vi gör i klassrummet
 • genom att läsa högt för någon
 • genom att kunna svara på frågor om texter jag läst
 • genom att använda mig av strategier för att förstå det jag läser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - läsa

Insats krävs
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Läsa högt och förstå
Jag har svårt att avkoda en text som vi arbetat med i klassen och svårt att förstå vad det står.
Jag kan läsa en text vi arbetat med i klassen och jag kan berätta om vad det betyder.
Jag kan läsa en ny text, på åk 4 nivå och få en uppfattning om vad det handlar om.
Svara på frågor
Jag har svårt att svara på frågor kring en text vi läst i klassen.
Jag kan svara på frågor om texter vi läst.
Jag kan svara på frågor om nya texter som jag läst själv.
Strategier
* Titta på texten (spågumman) * Försök uppfatta viktig information * Ta hjälp av det du förstår och fastna inte i det du inte förstår * Titta på ordet, förstår du en del av ordet * Ta hjälp av sammanhanget * Leta ledtrådar i texten * Dra slutsatser * Sammanfatta * Använd hjälpmedel
Jag har svårt att hitta strategier för att förstå det jag läser.
Jag kan använda några strategier för att förstå det jag läser.
Jag kan använda flera strategier för att förstå det jag läser.