👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - decimaltal

Skapad 2018-10-14 16:21 i Grebbestadsskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 5 Matematik
Under några veckor ska vi arbeta med ett nytt område; decimaltal. Vi utgår från en meter när vi lär oss om tiondelar och hundradelar. Därefter arbetar vi med tallinjen och positionssystemet. Till sist övar vi på att storleksordna olika decimaltal.

Innehåll

Viktiga begrepp/matteord:

 • en hel
 • decimaltal
 • decimaltecken
 • tiondel
 • hundradel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - decimaltal

Kan till viss del / Behöver träna mer.
Har godtagbara kunskaper / Kan oftast
Har mer än godtagbara kunskaper / Är säker
Kan vad decimaltal och vad en hel innebär
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Kan skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Kan skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
Kan storleksordna decimaltal
Kan addera och subtrahera enkla decimaltal.
Tar ansvar för sitt skolarbete.