👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - lyssna

Skapad 2018-10-14 16:57 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 Engelska
Vart du än reser i världen har du nytta av att kunna förstå talad engelska. Du kommer att få träna på att lyssna på engelska. Du kommer att lära dig strategier för att kunna förstå det du hör. Du kommer att lära dig nya ord och fraser, vad de betyder och hur de uttalas.

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

 • kunna förstå och tolka innehållet i dialoger, filmer och berättelser
 • kunna svara på frågor om saker du hört
 • kunna använda dig av språkliga strategier för att förstå det du hör

Så här arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

 • arbeta med boken "Champ 4"
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på filmer på engelska
 • lyssna böcker på engelska
 • samtala om de olika texterna i klassrummet
 • träna intonation, betoning och uttala
 • lyssna till dialoger eller texter
 • arbeta med språkliga strategier som hjälper dig att förstå

Så här visar jag att jag kan

 • genom att aktivt delta i övningar vi gör i klassrummet
 • genom att kunna följa instruktioner jag hört på engelska
 • genom att kunna svara på frågor om det du lyssnat till
 • genom att använda mig av strategier för att förstå det jag lyssnar till

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - lyssna

Insats krävs
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Följa instruktioner
Jag har svårt att förstå instruktioner jag hör.
Jag kan förstå och följa instruktioner vi arbetat med i klassen.
Jag kan förstå och följa längre instruktioner som jag hör för första gången.
Svara på frågor
Jag har svårt att svara på frågor kring någonting jag lyssnat till.
Jag kan svara på frågor kring det vi lyssnat på tillsammans.
Jag kan svara på frågor kring nya saker jag lyssnat till själv.
Strategier
* Försök uppfatta viktig information * Ta hjälp av det du förstår och fastna inte i det du inte förstår * Lyssna på ordet, förstår du en del av ordet * Ta hjälp av sammanhanget * Leta ledtrådar i det du lyssna till * Dra slutsatser * Sammanfatta * Använd hjälpmedel
Jag har svårt att hitta strategier för att förstå det jag lyssnar till.
Jag kan använda några strategier för att förstå det jag lyssnar till.
Jag kan använda flera strategier för att förstå det jag lyssnar till.