👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Åk 4-5

Skapad 2018-10-14 17:22 i Elinebergsskolan Helsingborg
Övergripande Lpp över ämnet Idrott & Hälsa i år 4-6.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4-5. Du kan även i matrisen se vilka kunskapskraven är i ämnet och göra en uppskattning av din egen förmåga i de olika momenten.

Innehåll

Ämne

Idrott och hälsa

Det här står i läroplanen att man ska lära sig

Det här ska du visa att du kan

 Under mellanstadiet är vet viktigt att

 • utveckla intresset för att vara ute i naturen
 • utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv
 • lära sig att delta i lekar, spel och idrotter
 • lära sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i rörelser till musik och i danser
 • lära sig orientera i kända miljöer med hjälp av kartor
 • känna till regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet.
 • utveckla förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

Så här ska vi arbeta

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor och kartor uppbyggnad och symboler
 • rörelseövningar i kombination med gymnastikredskap och andra redskap 
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.
 • säkerhet och hänsynstagande 

Detta kommer jag att bedöma

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • din förmåga att orientera
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 • din förmåga att hantera säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser
 • din förmåga att visa och ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador vid träning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Bedömningsmatris för Idrott & Hälsa, år 4-6

Matris över kunskapskrav i slutet av årskurs 6 i Grundskolan...

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
På väg
Grundläggande kunskaper
Relativa goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Ej genomfört moment
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och anpassar dina rörelser ganska bra till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och anpassar dina rörelser bra till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och anpassar dina rörelser mycket bra till aktiviteten.
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
Du kan röra dig och dansa så att det passar bra till musiken.
Du kan röra dig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.
Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på på hälsa, rörelse och livsstil
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.