👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tusen gånger starkare - ett arbete om jämställdhet, könsroller och normer

Skapad 2018-10-14 18:13 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska
"Jag ska berätta om min klass. Där lever jag den största delen av mitt liv. Jag måste berätta om hur allt var hos oss innan Saga kom. Och vad som hände när hon hade kommit." Detta är inledningen till boken "Tusen gånger starkare" av Christina Herrström. Vem är Saga egentligen och vad är det som händer när hon kommer till klassen? Varför är det en sådan hierarki i klassen? Varför är det inte jämställt? Vad är det för normer som råder i klassen? Det är frågor som ni har ställt inför arbetet med boken och som vi kommer att arbeta med denna period.

Innehåll

  

Ämnesspecifika förmågor i fokus

  

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter samt film för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

 

Genomförande/Undervisning/Metod

Vi introducerar läsningen med högläsning, filmklipp och diskussion om bokens huvudkaraktärer men också om vilka normer och roller ni noterar i er egen klass.

När du börjar med egen läsning läser du ca 50 sidor/vecka som du även får frågor till. Dessa besvara i din läslogg varje fredag. Under arbetets gång tar vi fram några elevsvar och tittar på gemensamt. Det är för att det ska bli tydligt för dig om vad som är kvalitet i resonemang och argument. Du kommer också att jobba med ordkunskap från texten samt diskutera olika frågor i både grupp och i helklass. Varje fredag får du dessutom  ett läsförståelsetest på veckans läsning i form av 1-x-2-frågor.

För att få en ökad förståelse kommer vi att titta på klipp från filmen parallellt med läsningen samt koppla andra korta texter som tar upp ämnet.

Mot slutet kommer du att få välja en uppgift utifrån givet ämne. Där har du visar du dina fördjupade kunskaper kring boken.  

Antal lästa sidor per vecka:

 v. 42   s. 7 - 61 

v. 43   s. 62 - 117

v. 45   s. 118 - 166

v. 46    s. 167 - 218

Du får tid för läsning under lektionstid men om du vill ta hem boken för att läsa hemma går det bra att låna hem den. För er som har "rätt till" inläst har tillgång till boken på lnläsningstjänst och Legimus.

 

Redovisning

- ha läst boken Tusen gånger starkare och besvarat frågor om innehållet i din läslogg

- ha genomfört läsförståelsetest som är kopplade till dina veckoläsningar

- ha deltagit i samtal och diskussioner kring bokens innehåll och de ämnen den tar upp

- ha deltagit i en debatt

- ha genomfört en slutuppgift utifrån ett givet ämne 

 

Tidsplan

vecka 42-46

Uppgifter

  • Beskriv en karaktär med bilder

  • Tusen gånger starkare, lästest vecka 43

  • Tusen gånger starkare, lästest v. 42

  • Nyhetsnotis

  • En dagboksanteckning

  • Frågor till Tusen gånger starkare, s. 7-61

Matriser

Sv
Kunskapskrav - Läsprojekt Tusen gånger starkare

Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Textbearbetning - ge respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett väl fungerande sätt.
Textbearbetning - använda respons
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.