👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd HT-18

Skapad 2018-10-14 18:17 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Slöjd åk 4-6 HT-18

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd HT-18

Ej tillräcklig
På väg att nå målen
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Se kommentar
Du behöver träna mer på att visa att du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Se kommentar
Du behöver träna mer på att visa att du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Slöjdens arbetsprocesser
Se kommentar
Du behöver träna mer på att visa att du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar inte dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Slöjdens arbetsprocesser
Se kommentar
Du behöver träna mer på att visa att du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inpirera till skapande
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inpirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inpirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inpirera till skapande och med material som du själv letar upp. .
Slöjdens arbetsprocesser
Se kommentar
Du behöver träna mer på att visa att du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Slöjdens estetiska och kulturell uttrycksformer
Se kommentar
Du behöver träna mer på att visa att du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
Se kommentar
Du behöver träna mer på att visa att du förstår vad olika slöjdföremål kan berätta.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta.
Slöjdens estetiska och kulturell uttrycksformer
Se kommentar
Du visar inte på att du på ett enkelt sätt kan diskutera om symboler, färg, form och material.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.