Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap 1

Skapad 2018-10-14 19:09 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Religionskunskap
I kursen religionskunskapen kommer du ges möjligheter att utveckla: kunskaper om religioner och andra livsåskådningar, reflektera över hur religioner och andra livsåskådningar kan ta sig uttryck i människors sätt att tänka och handla, undersöka och kommunicera om etiska och existentiella frågor i relation till kristendomen och andra religioner och livsåskådningar,använda etiska ord och begrepp med anknytning till vardagen och yrkeslivet.

Innehåll

Religionskunskap planering för vårterminen 2019

På religionskunskaper kommer vi att arbeta med följande områden under vårterminen:

·       Religionen islam

·       Etik – Rätt och fel?, existentiella frågor (födelse, liv, död)

·       Religionen Hinduism

 

·       Etik – begrepp ”etik och moral”, Den gyllene regeln

 

·       Religionen Buddhism

 

·       Livsåskådningar

Uppgifter

  • Planering-Islam

  • Planering - Islam

  • Planering - Islam

  • Planering - Islam

  • Hinduiska gudar

  • Judendom

  • Judendom

  • Begreppslista, Kristendom

  • Begreppslista, Kristendom

  • Kristendom, begreppslista

Matriser

Rei
Religion 1

Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Kännetecken för världsreligionerna
Eleven medverkar i att ge exempel på kännetecken för var och en av världsreligion
Eleven ger exempel på något kännetecken för var och en av världsreligionerna.
Eleven ger exempel på några kännetecken för var och en av världsreligionerna.
Föra resonemang om religioner
Eleven medverkar i att föra resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur religioner kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för enkla resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur religioner kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för utvecklade resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur religioner och andra livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Samtal om livsfrågor
Eleven medverkar i att samtala om livsfrågor.
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om livsfrågor.
Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om livsfrågor.
Föra resonemang om livsåskådningar
Eleven medverkar i att föra resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för enkla resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för utvecklade resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur andra livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Etiska frågor och begrepp - i vardagen och yrkeslivet
Eleven medverkar i att samtala om etiska frågor och använder några etiska begrepp.
Eleven samtalar om etiska frågor på ett enkelt sätt och använder då några etiska begrepp på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om etiska frågor och på ett utvecklat sätt och använder då några etiska begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: