👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det stora rymdäventyret

Skapad 2018-10-14 19:15 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F Fysik Svenska
Du ska skriva en berättelse om ditt stora rymdäventyr, där du ingår i ett forskarteam som ska hitta en ny planet att bo på. Du ska även skriva faktatexter om två planeter i vårt solsystem som du besöker i ditt rymdäventyr. Du kommer även att lära dig begrepp inom astronomi och hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra, varför vi får dag och natt och hur det blir olika årstider.

Innehåll

Det stora rymdäventyret

 

Det stora rymdäventyret är ett tema där du inom svenskan ska arbeta med ett skrivprojekt och inom fysik där du ska lära dig olika begrepp och kunna förklara olika samband. 

Svenska: Skrivprojektet är en berättelse som växer fram på 5 kapitel. Inledningen och uppdraget är redan givet, du ingår i ett forskarteam som måste hitta en ny planet att bo på. En del av förutsättningarna för rymdresan är givna men ingen rymdresa kommer vara den andra lik. Du kommer även skriva faktatexter om två planeter som du besöker i jakten på en ny planet att bo på. Till varje kapitel är också ett moment i svenskämnet inbakat. Du kommer att skriva på din Chromebook och redigera texten där. Du kommer även att rita bilder som illustrerar din rymdresa. 

 

Fysik: Du kommer att lära dig hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra, varför vi får dag och natt och hur det blir olika årstider. Du kommer även att lära dig om våra planeter, månen, stjärnor, satelliter och hur det är att resa i rymden. Du kommer delta i diskussioner, kolla på filmer, vi ska tillsammans skriva förklaringar med illustrationer och du ska visa dina kunskaper med ett skriftligt prov. 

 

 

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 

Du ska kunna:

- beskriva ett händelseförlopp ex. skriva en spännande inledning,
- göra person- och miljöbeskrivningar, (adjektiv)
- höja stämningen i din text genom att beskriva känslor,
- beskriva saker du har med dig i din rymdraket och platser ni besöker i rymden (substantiv) 
- bearbeta dina texter efter respons från kamrat eller lärare,
- ge respons till någon annans text

I din text ska du visa att du kan använda dig av de vanligaste reglerna för stavning och skiljetecken. Du ska också kunna använda ett språkriktig skrivsätt.

 

Du ska kunna:

- förklara hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra

- förklara varför vi får dag och natt

- varför ett jordår är 365 dygn

- hur det blir olika årstider

- en del om våra planeter, månen, stjärnor, satelliter och hur det är att resa i rymden

 

Bedömning 

 

Under arbetets gång kommer du bli bedömd på:
- muntliga redovisningar för andra elever
- att ge och ta respons på texterna
- din pågående skrivprocess
- dina färdiga texter kombinerade med illustration

- hur aktivt du deltar i diskussioner under lektionerna

- hur väl du kan redogöra för hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra

- hur väl du kan redogöra för olika begrepp inom astronomi

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6