Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Money, money, money must be funny....

Skapad 2018-10-14 19:34 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varför kan vi inte bara sätta fart på sedelpressen så alla får så mycket pengar de behöver? Varför är vi beroende av ekonomin i andra länder. Vad menas med aktier? Varför blir det både lågkonjunkturer och högkonjunkturer? PUST! Vi har många ekonomiska frågor att jobba med. Så det är bara att sätta igång!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska utveckla din förmåga att 

 • analysera och granska framförallt ekonomiska samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • analysera ekonomiska samhällsfrågor med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
 • söka information (granska trovärdighet och relevans)

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • vi kommer att arbeta enskilt och i grupp
 • vi använder ett faktahäfte, som bas, som handlar om Samhällsekonomi och innehåller uppgifter
 • det kommer att bli mycket diskussioner i både grupp och helklass. Vi använder mini-whiteboard som stöd
 • vi kommer att se en del nyhetsklipp och faktafilmer
 • uppgifter kommer att finnas på Classroom (faktafrågor, diskussionsuppgifter, ta reda på-uppgifter mm)
 • vi använder sambandskort (för att lära oss använda begrepp och sätta ihop längre resonemang
 • Varje vecka kommer ni att presenteras för VAD vi ska arbeta med och HUR vi ska arbeta under veckan och vi börjar med en "Begreppsvecka"

Vad kommer att bedömas?

 • diskussioner i klassrummet,  i basgrupp och helklass
 • vi avslutar varje vecka med en uppgift/fråga/dilemma individuellt/i grupp

       PROV V. 46. Innehållet presenteras i Classroom

Språkliga mål

- träna på att använda ämnesrelaterade begrepp

- träna på att omvandla vardagsspråk till skolspråk

- träna på att läsa faktatext (vad är syftet med läsningen? Användning av bilder, rubriker, nyckelord, kärnmeningar)

- träna på att resonera i flera steg och uttrycka åsikter grundade på fakta 

 

Uppgifter

Matriser

Sh
Money, money, money.....

På väg mot E
E
C
A
Kunskaper om olika samhällsstrukturer
Du behöver utveckla dina kunskaper om ekonomiska strukturer (mönster) t.ex. det ekonomiska kretsloppet, lönespiral, utbud/efterfrågan osv
Du har baskunskaper om ekonomiska strukturer (mönster) t.ex. det ekonomiska kretsloppet, lönespiral, utbud/efterfrågan osv
Du har utvecklade kunskaper om ekonomiska strukturer (mönster) t.ex. det ekonomiska kretsloppet, lönespiral, utbud/efterfrågan osv
Du har välutvecklade kunskaper om ekonomiska strukturer (mönster) t.ex. det ekonomiska kretsloppet, lönespiral, utbud/efterfrågan osv
Undersöka och beskriva strukturer i samhället
Du behöver utveckla ditt sätt att undersöka och beskriva hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du behöver träna på att beskriva enkla samband inom och mellan olika strukturer.
Du kan undersöka och beskriva hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver enkla samband inom och mellan olika strukturer
Du kan undersöka och beskriva hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver utvecklade samband inom och mellan olika strukturer
Du kan undersöka och beskriva hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver väl utvecklade samband inom och mellan olika strukturer
Använda begrepp
Du behöver träna på att använda begrepp och modeller inom ämnet.
Du kan använda begrepp och modeller inom ämnet på ett enkelt sätt.
Du kan använda begrepp och modeller inom ämnet på ett utvecklat sätt.
Du kan använda begrepp och modeller inom ämnet på ett väl utvecklat sätt.
Undersöka samhällsfrågor - perspektiv, resonemang, samband
Du behöver träna på att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriva samband med underbyggda resonemang
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med väl utvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: