Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-10-14 20:33 i Drottningdals skola Norrtälje
Beskrivning av arbetet med introduktionen av programmering.
Grundskola 2 – 3 Teknik Matematik
Vad är programmering? Eleverna i åk 2-3 kommer att få lära sig mer om och prova på programmering.

Innehåll

Vi ska lära oss

- vad programmering är

- olika begrepp som hör till programmering

- hur man programmerar på ett enkelt sätt

 

För att lära oss detta kommer vi att

Att på olika sätt jobba med olika symbolkort för att skapa koder som kompisarna och vi själva ska följa.

Det innebär att vi ska:

- Prova på dansprogrammering.

- kodning

- skapa egna banor och sedan programmera varandra att följa dem.

- jobba med kodsystem i form av symbolbilder

-jobba med digitala enheter (ipads)

 

Du visar dina kunskaper genom att

-vara delaktig och aktiv under lektionerna: svara, lyssna, diskutera, berätta.

- på ett enkelt sätt redogöra för vad programmering är.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk

Matriser

Ma Tk
Programmering

Programmering

Öva mer
Jag kan
Jag är säker
Programmering, veta
Jag kan med hjälp berätta vad programmering är och kan ge exempel på någon sak som är programmerat.
Jag kan kort berätta vad programmering är och kan ge exempel på minst två saker som är programmerade.
Jag kan berätta vad programmering är och kan ge exempel på flera saker som är programmerade.
Programmering, testa
Jag kan, med hjälp, testa på att programmera.
Jag kan på ett enkelt sätt, med visst stöd, testa på att programmera.
Jag kan på ett enkelt sätt testa på att programmera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: