Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering i kurdiska - HT 21

Skapad 2018-10-14 20:44 i Lerum Modersmål Lerum
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under höstterminen kommer vi att arbeta med att använda i språket i olika sammanhang. I samband med ett övergripande tema "Vitaminer" kommer vi att satsa på högläsning, och språkbruk och tala. Träna olika och tal övningar bli en del av arbete under lektionerna .Under trivsamma och lättsamma former kommer vi förhoppningsvis att utveckla språket. T.ex. jobbar vi med grammatik, årstider översättning från kurdiska till svenska och tvärtom med mer och mer.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen:

 • att du ska utveckla din läsning på kurdiska så att du känner att det inte så svårt att läsa flytande på kurdiska
 • att du kan berätta på ditt modersmål om vilken roll vitaminerna spelar i kroppen
 • att du kan skriva en kort sammanfattning av texten vi läst under lektioner 

Förmågor som vi ska utveckla

 • Läsa och förstå olika texter på kurdiska.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • att utveckla ditt förmåga att prata på kurdiska

Konkretiserade mål för eleven

 • Att eleverna kunna utveckla kunskaper i kurdiska språket.
 • Att kunna delta i samtal, kunna berätta och upplevelser och händelser.
 • Att kunna läsa och förstå till åldern anpassande texter.
 • Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.

 

Arbetssätt och metoder:

 • Vi kommer att jobba med läroböcker och extra material
 • Vi kommer att jobba med dator ( titta på korta filmer)
 • Vi kommer att jobba mest enskild

Uppgifter

 • vitaminer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: