👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2018-10-14 21:39 i Kvarnsvedens skola Borlänge
År 5
Grundskola 5 Geografi

I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Innehåll

Våra grannar i Norden

Vad ska vi lära?

 • Vi ska lära oss mer om de Nordiska kulturlandskapen. processen bakom dessa kulturlandskap och vi ska lära oss mer om hur man kan känna igen dessa (deras drag) och vart de finns i Norden (utbredning).
 • Vi ska lära oss namnen på Nordens länder, viktiga städer, öar, vatten och berg.
 • Fördelningen av Nordens befolkning och fördelningen inom de olika länderna (stad/landsbygd). Vi ska även fundera på konsekvenser av detta.

Hur ska vi lära?

Vi kommer att arbeta med våra Geografiböcker och vi kommer att göra en "Bok om Norden" där du ska samla fakta om Nordens länder. Vi kommer bland annat läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i grupp. Vi kommer även titta på Geografens testamente och diskutera dess innehåll.

 

Som lärobok använder vi: Puls Geografi, både grundbok och arbetsbok. 

Vi kommer att fördjupa våra kunskaper inom ämnet Geografi, vi kommer att arbeta på ett varierat sätt för att befästa kunskaperna

 

 

Arbetssätt:

 

 • Arbeta utifrån läromedlet, Grundboken Geografi och arbetsboken, även göra en egen bok.
 • Se korta faktafilmer om de olika länderna och även Geografens testamente. Vi kommer sedan diskutera, problematisera och reflektera över innehållet.
 • Skriva faktatexter och svara på frågor kopplade till lästa sidor. Frågor som stärker elevernas läsförståelse.
 • Arbeta i grupparbete.
 • Arbeta enskilt med " Min bok om Norden"
 • Träna olika ord och förstå begrepp som används i ämnesområdet.

  Visa vad du har lärt dig/bedömning?
  Du ska:
   kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar samt vad människor livnär sig på.
 • kunna placera ut länder, några stora städer, berg och vatten på en blindkarta.

 •  kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker

 • delta aktivt på lektionerna (arbeta mot lektionens mål, vara aktiv, vara aktiv  i diskussioner, svara på frågor, ställa frågor)
 • arbeta i grupp
 • Delta i skriftliga/muntliga prov.

 

Kunskapskrav

Se matris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris för Nordens geografi år 5

Norden

Behöver träna mer för att nå målet
Når målet
Nordens namngeografi
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt,huvudstäder,strörre vatten, berg och öar. kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut större städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, landskap och väderstreck.
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Naturtyper och naturresurser
Du ska känna till de olika naturresurser i Norden.
Du känner till några av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med viss hjälp berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss säkerhet hitta information i en kartbok.