Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 5 Våra sinnen

Skapad 2018-10-14 21:41 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Koll på No år 5
Grundskola 5 NO (år 1-3)
Syftet med kapitlet är att eleverna ska veta hur ljus och ljud uppstår, vad det är som gör att vi kan se och höra och hur kroppens olika sinnesorgan fungerar. Eleverna ska veta vad man behöver för att växa och må bra samt känna till några vanliga sjukdomar ohc hur de kan behandlas. De ska förstå hur beroendeframkallande medel påverkar kroppen och hälsan.

Innehåll

Följande mål i ämnena biologi och fysik ligger till grund för arbetet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar
  • ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest
  • ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få
  • berätta något om vår hjärna och våra nerver
  • hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna
  • något om ljus och ljud

Arbetsformer

Du kommer läsa faktatexter med vuxen, lyssna till genomgångar, jobba med arbetsuppgifter, se film, samt diskutera. Vi kommer även att arbeta ned konkretiserande material.

Viktiga begrepp

Balansorgan, bedövning, decibel, drog, dvala, eko, hertz, hornhinna, iris, lins, ljudstyrka, ljudvågor, ljuskälla, medvetslös,  näthinna, reflekteras, reflex, spektrum, stämband, tinnitus, trumhinna, 

Redovisningsform

Jag tittar på hur aktiv och engagerad du är under lektionerna, både muntligt och skriftligt. Slutlig bedömning sker i matrisen nedan.

Matriser

NO
Bedömningsmatris Våra sinnen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Våra sinnen
Förstå och förklara hur våra sinnesorgan fungerar och påverkar varandra.
På väg att få grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan.
Har grundläggande kunskaper om människans sinne och sinnesorgan.
Har mycket goda kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan.
Hjärnan och nervsystemet
Kan förklara hur hjärnan och nervsystemet styr kroppen och vet vilka funktioner hjärnan har. Förstår hur hela kroppen påverkas av skador på hjärnan.
På väg att få grundläggande kunskaper om hjärnan, nervsystemet och hur kroppen påverkas av skador på hjärnan.
Har grundläggande kunskaper om hjärnan, nervsystemet och hur kroppen påverkas av skador på hjärnan.
Har mycket goda kunskaper om hjärnan, nervsystemet och hur kroppen påverkas av skador på hjärnan.
Ljusets brytning i vatten
Kan förklara hur ljus bryts i vatten
På väg att få grundläggande kunskaper om hur ljus bryts i vatten.
Har grundläggande kunskaper om hur ljus bryts i vatten.
Har grundläggande kunskaper om hur ljus bryts i vatten.
Droger och beroende
Känner till en del om droger och vet vad det är att bli beroende
På väg att få grundläggande kunskaper om droger och vad det är att bli beroende.
Har grundläggande kunskaper om droger och vad det är att bli beroende.
Har mycket goda kunskaper om droger och vad det är att bli beroende.
Reflexer
Kan förklara vad en reflex är och vad som händer i kroppen
På väg att få grundläggande kunskaper om reflexer.
Har grundläggande kunskaper om reflexer.
Har mycket gode kunskaper om reflexer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: