👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrsberättelse

Skapad 2018-10-15 08:00 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska skriva en äventyrsberättelse.

Innehåll

Äventyrsberättelse

Du ska skriva en äventyrsberättelse. Din berättelse kommer att vara ditt bidrag till Vinsta grundskola västras litteraturpris som delas ut på Nobeldagen. Berättelsen kommer även att bedömas utifrån några kunskapskrav. Du kommer även få ge och ta emot respons genom kamratbedömning.

Deadline: 30/11

Formalia

à        Berättelsen ska skrivas på word.

à        Minst 1/2 sida och max 2 sidor.

à        Du får använda de här typsnitten:

o    Calibri Regular

o   Century Gothic

o    Georgia

à        Max 14 i textstorlek.

à        Styckesindelning

à        Använd samma tempus. Blanda inte!

o   Presens – nu (gör, hoppar)

o   Preteritum – dåtid (gjorde, hoppade)

o   Perfekt – har hänt (har gjort, har hoppat)

 

Inledning – mitt – slut

Inledning:

·         Något spännande ska hända direkt.

·         Problemet och huvudpersonerna ska presenteras.

Mitt:

·         Undvik långa beskrivningar av personer.

·         Huvudpersonen ska utsättas för olika hinder, äventyr och problem.

·         Ett stort problem eller beslut.

Slut:

·         Klarar huvudpersonen problemet?

·         Hur avslutas äventyret?

Uppgifter

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6