Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En värld full av begrepp

Skapad 2018-10-15 08:42 i Tunaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vårt projekt läsåret 2018-2019 har vi valt att kalla En värld full av begrepp. Vi upptäcker, uttrycker och urskiljer begrepp tillsammans

Innehåll

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 

 •    Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp
 •    Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
 •    Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder och antal (..)
 •    Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka, reflektera över och prova olika lösningar (…)
 •    Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
 •    Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska    processer och fysikaliska fenomen

 

 

 

Vi tänker oss att undervisningen kommer att bedrivas genom att:

 

 

 •    Pedagogerna är närvarande och lyhörda för vad barnen undersöker och uttrycker begrepp. Pedagogerna samtalar om och benämner det som barnen ger uttryck för
 •    Pedagogerna ska på ett medvetet och strukturerat sätt använda begrepp i samtalen med barnen, i mötena med barnen, planerade aktiviteter men framförallt i vardagen såsom i hallen, vid matbordet, vid blöjbyten etc.
 •    Barnen ska få tillgång till material där de kan undersöka volym, antal, färger, storlek, läge mm.
 •    Pedagogerna ska ge barnen konkreta upplevelser av begrepp t.ex. i skogen, i vattenleken, i skapandet etc.  
 •   Delar av veckan jobbar vi med barnen i mindre grupper för att på så sätt lättare kunna se vad varje barn visar intresse och kunnande om och därifrån kunna utmana vidare. I mindre grupper kan också barnen lättare se varandra och börja skapa relationer med varandra i lekar och upptäckande. 

 

 

 

 Frågor och begrepp som vi kommer att jobba med tillsammans med barnen:

 

 

-          Tung- lätt, upp – ner, liten – stor, kort – lång, fort – långsamt, mycket – lite, glad – ledsen

 

-          Vi provar tillsammans, vi hjälps

 

-          Jag vill, jag känner, du vill, du känner. 

 

-          Vilka är mina kompisar?

 

-          På vilka konkreta sätt har barnen inflytande över Gula Tunnans verksamhet? Hur är barnen med och påverkar sina dagar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: