Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbara relationer

Skapad 2018-10-15 08:42 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Hållbara relationer

Innehåll

Fokusområde: Hållbarhet från det enkla till det komplexa.

Bakgrund: Vi har observerat att barnen har olika strategier för att hantera och delta i lekar/aktiviteter. Där turtagning, regler och samarbete blir stora utmaningar hos barnen. Intressen som vi upptäckt är sommarskuggan, lekar, musik, drama, sport, skapande och rollekar.

Syfte: Ge barnen möjlighet att utöka sin repertoar av olika strategier i sina lekar/aktiviteter för att underlätta samt öka samarbete, turtagning, problemlösning och lekregler.

Målformulering: Se läroplans mål nedan.

Målkriterier:

  • utveckla olika strategier i samspel med andra.
  • uppmärksamma vikten av sitt eget agerande enskilt och i sociala sammanhang.

Arbetssätt: Barnen kommer få arbeta i helgrupp, i mindre grupper samt i par. Det som kommer introduceras och erbjudas är regellekar, diskussioner, samarbetsövningar, problemlösning, rörelseaktivitet så som obland annat olika lagbaserade sporter. Barnen kommer att få prova på olika aktiviteter så som skapande, måla osv med ett tydligt syfte där samarbete, turtagning samt strategier/regler eftersträvas.

Kopplingar till läroplanen

  • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: