Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bok och trailer

Skapad 2018-10-15 09:03 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nu ska ni i grupp göra en book trailer av boken som ni läst. Ambitionen är att alla ska vilja läsa boken!

Innehåll

Ni har nu, i grupp, läst en ungdomsbok samt diskuterat kring den. Nu ska ni först diskutera några frågeställningar kring bokens uppbyggnad. Därefter ska ni skapa en trailer om boken. Vi arbetar med detta på torsdagar. 

Ur det centrala innehållet:

Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, deras dramaturgiska komponenter.

Skönlitteratur för ungdomar som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar.

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Booktrailer

Ny nivå
På väg att visa grundläggande förmågor.
Uppvisar grundläggande förmågor.
Uppvisar goda förmågor.
Uppvisar mycket goda förmågor.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv har varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv har varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv har varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Presentation
Du har med början, mitten och slut som fungerar ganska bra i din Booktrailer. Du anpassar dig till syfte, mottagare och sammanhang på ett ganska bra sätt.
Du har med början, mitten och slut som fungerar bra i din Booktrailer. Du anpassar dig till syfte, mottagare och sammanhang på ett bra sätt.
Du har med början, mitten och slut som fungerar mycket bra i din Booktrailer. Du anpassar dig till syfte, mottagare och sammanhang på ett mycket bra sätt.
Presentation
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: