Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättsväsendet- Jag litade på lagen

Skapad 2018-10-15 09:28 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Juridik
I det här momentet ska vi fördjupa oss i tre uppmärksammade rättsfall i Sverige. Utifrån dessa fall och med hjälp av boken lär vi oss rättsordningen - vad händer från förundersökning till dom? Vi nosar också på processrätt och straffrätt genom att undersöka hur rättsväsendet fungerar och vilka olika uppgifter som kedjans länkar har.

Innehåll

Vad?

Det här momentet behandlar rättsordningen - vad händer från förundersökning till dom? 

I momentet får vi också bekanta oss med andra delar av juridiken, särskilt processrätt och straffrätt. 

 

Hur?

Det sker med hjälp av boken, s. 37-67, och filmserien "När ord står mot ord". I de här filmerna får vi följa tre olika uppmärksammade rättsfall.

Parallellt jobbar vi i boken för att förstå de nya begreppen och lär oss använda dem. Därigenom fortsätter vi att bygga ett juridiskt språk. 

I momentet får du också läsa om faktiska rättsfall och domslut. 

 

Momentet examineras genom en fördjupningsuppgift där du fördjupar dig skriftligt i ett av fallen. Se separat uppgift. 

 

Varför? 

Momentet ger dig möjlighet att förstå hur arbetet med att upprätthålla lagar ser ut i praktiken. I rättsfallen synliggörs polisens, domstolars, åklagares och andras specifika roll i arbetet med rättsligt arbete. Se kunskapskraven knutna till uppgiften och uppgiftsspecifik matris. 

 

Vid momentets slut ska du...

 

Du ska ha kunskap om  regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande.

Du ska ha kunskap om hur ett misstänkt brott behandlas från anmälan till domslut. I processen ingår förundersökning, gripande och häktning, åtal samt huvudförhandling.

Du ska också ha kunskap om de olika rollerna i en huvudförhandling. De olika rollerna där utgörs av åklagare, tilltalad, försvarare (advokat), domare, nämndemän samt vittne.

Du ska ha kunskap om de olika juridiska begreppen som är kopplade till momentet och som tas upp och förklaras i boken på s. 37-60. 

 

Uppgifter

 • Jag litade på lagen - fördjupning i ett fall

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier.
  Jur  -
 • Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande.
  Jur  -
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  Jur  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.
  Jur  A
 • Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
  Jur  C
 • Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
  Jur  E
 • Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Jur  A
 • Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
  Jur  C
 • Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
  Jur  E

Matriser

Jur
Rättsordningen - Jag litade på lagen

Rubrik 1

Uppgiften gäller för momentet "Jag litade på lagen". I aspekterna anges de olika kraven för betygsnivåerna genom /.../
Nivå 1
>
Nivå 2
>>
Nivå 3
>>>
Juridiska begrepp
Eleven redogör också översiktligt/ utförligt/ utförligt/ och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med /viss/ säkerhet i relevanta sammanhang.
Du redogör översiktligt för de begrepp som är relevanta för fallet, exempelvis instans, praxis, domslut. Du använder begreppen i din problemlösning med viss säkerhet och i relevanta sammanhang.
Du redogör utförligt för de begrepp som är relevanta för fallet, exempelvis instans, praxis, domslut. Du använder begreppen i din problemlösning med säkerhet och i relevanta sammanhang.
Du redogör utföriigt och nyanserat för de begrepp som är relevanta för fallet, exempelvis instans, praxis, domslut. Du använder begreppen i din problemlösning med viss säkerhet och i relevanta sammanhang.
Lösa problem med given rättskälla
Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla/ komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt /identifierar och beskriver eleven utförligt/ löser eleven med tillfredsställande /gott/ resultat /genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla/ givna problem med hjälp av given rättskälla.
Du löser uppgiften genom enkla fallbeskrivningar. Lösningen är tillfredsställande med hjälp av en uppenbar rättskälla, exempelvis lagtext och domslut.
Du löser uppgiften genom enkla fallbeskrivningar och identifierar samt beskriver utförligt de olika problem som finns kopplade till lagstiftningen. Lösningen är tillfredsställande genom att tolka och tillämpa relevanta rättskällor, exempelvis lagtext och domslut.
Du löser uppgiften genom komplexa fallbeskrivningar och identifierar samt beskriver utförligt och nyanserat de olika problem som finns kopplade till lagstiftningen. Lösningen är god genom att tolka och tillämpa relevanta rättskällor, exempelvis lagtext och domslut.
Resonemang om lagstiftningens effekter
Du resonerar kring ditt lösningsförslag och drar slutsatser kring lagstiftningens effekter.
Du för enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Du motiverar ditt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Du motiverar ditt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser, exempelvis kring lagstiftningens samhällseffekter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: