Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2018-10-15 09:36 i Höjdens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Vi kommer använda musik som ett verktyg för att stärka barnen i samlingar och styrda aktiviteter som har utgångspunkten till igenkännande sånger. Barnen kan lära sig turtagning och följ följa sångens regler och få kunskap om sånglekens regler samt se sina kamraters behov. Sjunga igenkännande sånger skapar en trygghet i gruppen vilket kan bli en lust till att delta och vara delaktig i aktiviteterna. Barnen ska känna sig delaktiga genom sina behov i musiken.

Innehåll

Mål från styrdokument

”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar…”

·        Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,”

 

·        Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människor situation samt vilja att hjälpa andra.

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Utifrån TRAS och RUS ser vi att barnen behöver kunskaper om att samspela och resonera i olika situationer t.ex i leken och konflikter. Det uppstår ofta konflikter bland barnen när de samspelar. Vi pedagoger upplever att barnen har svårigheter kring i de styrda aktiviteterna att se varandras behov i t.ex samling.

Det egna formulerande verksamhetsmålet är att skapa nyfikenhet och en lustfylldhet kring rollekar och styrda aktiviteter som stärker barnen i leken.

 

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

·         Kunna vara med i en lek och följa lekregler ex hunden och benet, gubben i lådan, turtagning m.m.

 

·        Kunna följa och behålla sin roll i rolleken ex som mamma eller i en billek.

 

Insatser för att nå målet

Genom att vi pedagoger använder musiken kommer barnen få förutsättningar till att:

·        Sjunga enkla sånger

·        Rörelser till sånger

·        Leka sånglekar (vuxenstyrda)

·        Spela olika instrument

·        Måla till olika musik (känslor)

·        Dansa till musik

·        Skapa fasta rutiner kring samlingarna då barnen blir styrda av vuxen.

·        Som pedagog vara med i rolleken (fria leken) till och från.

 

·        Ge barnen förutsättningar att skapa och starta olika rollekar (fria leken).

 

Litteratur/forskningsanknytning

Stina Wirsén

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Genom bilddokumentation kan barnen få återreflektera och berätta sina erfarenheter kring dokumentationen. Barnen blir på så sätt delaktiga genom att vi ställer frågor och lyssnar kring barnens berättelser. 

 

Vårdnadshavares delaktighet

Föräldrar får information om vad vi gör på förskolan via unikum samt daglig kontakt i hallen vid hämtning och lämning.

 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

·        Vi pedagoger kommer vara strikta i våra rutiner. Barnen ska veta vad som sker på dagarna så det inte blir en osäkerhet hos barnen.

·        Samlingarna kommer innehålla det barnen känner igen och få en stark erfarenhet kring. Ex kända sånger och lekar.

 

·        Åter-reflekterar med barnen kring den dokumentation som har gjorts. Barnen får återberika kunskapen igen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: