👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2018-10-15 09:55 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hitintills har vi arbetat med heltal. Nu ska vi lära oss att arbeta med delar som är mindre än 1, tiondelar och hundradelar!

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga
- att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
- att välja och genomföra metod
- att kommunicera matematik
- att lösa problem
- att följa och föra resonemang

Innehåll

Vad är decimaltal? Vad är "en hel"?
Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Skriva och läsa tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Storleksordna decimaltal
Addera och subtrahera enkla decimaltal

Genomförande

Vi ska ha genomgångar och resonera tillsammans.
Vi ska använda Matteborgen, kapitel 3 när vi tränar, då och då använder vi det digitala läromedlet Bingel.
Vi fortsätter att träna  multiplikationstabellen, fem-minutare varje vecka.
Du kommer att få matteläxor flera gånger i veckan (se veckoplaneringen).
Du måste lämna in ditt häfte till klippning.
Ord:
Tid: vecka 42 - 43, 45, kanske 46?

Redovisning

Vi ska ha ett diagnostiskt prov när vi avslutat arbetet med de gröna sidorna.
Sedan vi repeterat/fördjupat oss blir det provräkning.
Bedömningen görs på arbetet med kapitel 2 och 3, geometri och decimaltal.

Elevinflytande

Vi har tillsammans planerat hur vi ska göra med multiplikationstabellerna.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik och görs efter kapitel 3

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva hur man gör och resonera om rimlighet
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Välja och använda metod
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.