👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Babba och Dadda

Skapad 2018-10-15 09:57 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Doddo brinner får värdegrundsfrågor och Babba brinner för språk! I den här planeringen berättar vi mer hur vi tänker arbeta med detta med barnen på Lillstugan.

Innehåll

Då vi utgår från vårt pedagogiska årshjul i vår planering så kommer vi börja arbeta med värdegrunden och språket lite extra nu under hösten. Då är det babblarna Doddo och Babba som vi kommer fokusera lite extra på. Doddo arbetar mycket med värdegrunden och vill vara en god kamrat och skapa trygghet i gruppen.  Babba är intresserad av språk och kommer fokusera lite extra på det.

 

Mål:

*Att barnen utvecklar sitt språk och har en god kamratskap i gruppen.

 

Aktivitet:

Doddo:

*Vi kommer tillsammans skapa ett "Doddohjärta" .  På hjärtat är tanken att vi ska göra handtryck eller klippa ut våra händer i papper och klistra fast. 

*Vi ska sjunga kompissånger.

*Vi visar hur man gör Doddo med hjälp av tecken.

* Doddo finns med i leken och visar hur man är en god kamrat, man kan göra en golvteater och spela upp olika delar från barnens vardag. 

Babba:

*Vi läser boken. "Var är Babbas saker". Vi tittar, pratar och tar hjälp av fysiska saker i rummet för att hjälpa barnen ännu tydligare att sätta ord på sakerna. Boken fokuserar mycket på lägesord och substantiv vilket vi också kommer göra och arbeta med i det dagliga arbetet i leken.

*Vi kommer göra ramsor på samlingen.

*Vi visar hur man gör Babba med hjälp av tecken.

*Vi skapar Babba.

Resultat/Analys

- Aktiviteterna är genomförda enligt planeringen.

- Barnen visade stort intresse för Babba-boken. Den lästes många gånger och arbetet med de andra babblarböckerna kommer fortsätta.

- Vi har sett att barnen utvecklat intresse för att ta kontakt med varandra och tar egna initiativ till att trösta och ge en kram.

- Skapandet har varit uppskattat av barnen. Vi använde oss av olika tekniker och material för att utmana och stimulera barnens kreativa och fantasifulla förmåga.

- Barnen har fått använda sig av olika uttrycksformer så som skapande, bildförståelse, tecken, sång, musik, dans, drama och lek. T.ex genom julkalendern (QR-koder), känslokorten, handdockorna, poly glutt. 

Uppgifter

  • Årshjulet HT-18, VT-19

Kopplingar till läroplanen

  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016