Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht18 åk 7 En Prime Time 1 chapter 1-2, SH

Skapad 2018-10-15 10:07 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Improve your writing by studying the texts, words and grammar in chapter 1-2 in Prime Time. Learn how to write about yourself, your best friend and other for you important people.
Grundskola 7 Engelska
Me and my friends

Innehåll

Mål för elev

-Formulera dig och kommunicera i skrift.

-Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Innehåll

Chapters 1, 2a,b.
chapter 1a This is me, A gift or a curse Text & vocabulary
chapter 2a A good friend                                   ( - " -)
chapter 2b Three's a crowd                              (- " - )
Grammar: Presens av be & have  (p.7 WB) 
presens av svaga verb (play, plays pages 18, 19, 20 WB)
talspråksformerna I've got, she's got osv. (page 8 WB)

Phrases: pages 13, 14, 17, 18, 22, 25

 

Genomförande

Under lektionerna får du efter gemensam genomgång arbeta med texterna och övningarna i övningsboken. Du får arbeta med ny grammatik under lektionerna. Du får även hemläxa att lära in de nya orden och den nya grammatiken. På lektionerna skriver du även texter som du också samtalar om.

Bedömningen avser din förmåga att:

-formulera dig och kommunicera i skrift

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Bedömningen sker under lektionstid men också skriftligt vid "Checkpoint" vid arbetsområdets slut, samt vid läxförhör under arbetsområdets gång.

 

Kursplanemål

-Formulera dig och kommunicera i skrift. 

-Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

 

Matriser

En
Jä Ht18 åk 7 En Prime Time 1 chapter 1-2, SH

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
-formulera dig och kommunicera i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: