👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur talar du egentligen?

Skapad 2018-10-15 10:20 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur förbereder du dig för att tala inför andra människor? Hur fångar du lyssnarnas intresse och får dem att lyssna aktivt på det du har att berätta? Hur är du själv en aktiv lyssnare? I det här arbetsområdet får du verktyg som hjälper dig att planera och genomföra muntliga redovisningar, men även för att själv bli en aktiv lyssnare.

Innehåll

Så här arbetar vi med arbetsområdet

 • Vi tittar på filmer om hur vi kan bli goda talare.
 • Vi samtalar om hur vi kan bli goda talare.
 • Vi tränar på att planera och förbereda oss för att hålla muntliga presentationer för våra klasskamrater, både parvis och enskilt.
 • Vi tränar på att presentera olika ämnesområden för varandra.
 • Vi pratar om och tränar på att vara aktiva lyssnare.

 Så här visar jag att jag kan

 • Tillsammans med en klasskamrat gör jag en tankekarta och förbereder en muntlig presentation.
 • Tillsammans med en klasskamrat spelar jag in en muntlig presentation om ett avsnitt av programmet "Evas känslokoll".
 • Jag förbereder och genomför en enskild muntlig presentation på temat "Vänskapsbroar".

Uppgifter

 • Känslokoll - muntlig presentation

 • Vänskapsbroar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Muntliga redogörelser

---------->
---------->
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  E 6
Med hjälp av pedagog förbereder jag, med hjälp av en tankekarta, en muntlig redogörelse av ett angivet ämne. Med hjälp av pedagog genomför jag en muntlig redogörelse av ett angivet arbetsområde.
Tillsammans med en kompis förbereder jag, med hjälp av en tankekarta, en muntlig redogörelse av ett angivet ämne. Tillsammans med en kompis genomför jag en muntlig redogörelse av ett angivet arbetsområde.
Jag förbereder, med hjälp av en tankekarta, en muntlig redogörelse av ett angivet ämne. Jag genomför en muntlig redogörelse av ett angivet ämne.
Innehåll
Med hjälp av pedagog håller jag mig oftast till det angivna ämnet.
I min redogörelse håller jag mig delvis till det angivna ämnet.
I min redogörelse håller jag mig helt till det angivna ämnet.
Struktur
Med hjälp av pedagog redogör jag för mitt ämne med inledning, huvuddel och/eller avslutning.
Jag redogör för mitt ämne med fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning.
Jag redogör för mitt ämne med fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Språk
Med hjälp av pedagog anpassar jag språket till den jag berättar för.
Jag använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Jag använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Kommunikation
Med hjälp av pedagog tittar jag upp, talar tydligt och visar engagemang för det jag redogör för.
Jag tittar upp, talar tydligt och visar engagemang för det jag redogör för under någon del av min muntliga redogörelse.
Jag tittar upp, talar tydligt och visar engagemang för det jag redogör för under större delen av min muntliga redogörelse.