Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bobbos resor

Skapad 2018-10-15 10:34 i Vrenninge förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Det här läsåret kommer vi att arbeta med ett projekt som heter Bobbos resor. Projektet grundar sig på de observationer vi har gjort och det vi har sett att barnen är intresserade av.

Innehåll

Varför?

(Vad framkom i förra kvalitetsberättelsen/arbetet)

 

I alla våra utvärderingar de senaste åren har vi sett att vi arbetat mindre med de matematiska målen och målet om teknik. Detta är något som genomgående kommit fram i Halmstad kommun. De har därför startat upp ett kommunalt projekt kring mattemålbilder. I samråd och överenskommelse kom vi fram till att vi behövde arbeta mer med dessa mål och valde därför projektet matematik och berättande.

 

 

 

Berättande valdes för att vi förra året arbetade mycket med läslyftet och för att inte ska släppa det och tappat det arbetet valde vi att fortsätta med språket för att hålla en ny tråd.

 

Syfte/Mål

Syfte övergripande

 

Vi har valt att ha Bobbos resor som projekt. Vi tänker att Bobbo ska åka tåg och att barnen ska få vara med och välja destination. Vi tänker att barnen ska få uppleva tågresande med hjälp av projektorn och att barnen ska få skapa ett eget tåg. Vi ska fokusera på att berätta matematik i våra möten i projektet. Vi ska använda begrepp och ställas inför matematiska utmaningar.

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

 

Vi vill att barnen ska möjlighet att utveckla sitt kunnande om de grundläggande matematiska begreppen och att de på ett nyfiket sätt får möjlighet att undersöka matematik genom att ställas inför olika utmaningar och upplevelser i projektet, t.ex. hur ser järnvägsrälsen ut, kan tåg köra vägen med mera. Vi samtalar med barnen om vad vi ser, vilken matematik vi ser, t.ex., fyra rektangulära fönster. Vi sätter ord på vad vi ser och upplever för matematik. Vi utmanar dem själva i att berätta om sina upplevelser.

 

Vi tar oss an projektet genom dessa ord:

 

Utforska

 

Upptäcka

 

Uppleva

 

Lära

 

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

 

Vilka former finns och vilka egenskaper har de?

 

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Dom här målen kommer vi att fokusera på i projektet men självklart arbetar vi med läroplanens alla mål.

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 •  
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 •  
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 •  
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 •  
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 •  
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

 

Planera och genomföra

Vi arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet
 • barns inflytande
 • vårdnadshavares involvering
 • kreativitet och de hundra språken
 • att lära tillsammans och av varandra
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • variation i arbetsformer
 • olika gruppkonstellationer
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • för barnen att ställa hypoteser
 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: