Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser åk 8 vt18

Skapad 2018-10-15 11:35 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Geografi

Vissa platser på jorden är mer sårbara än andra och kan drabbas av olika naturkatastrofer. Vilka är dessa plaster? Varför är det så?

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå varför vissa platser drabbas av naturkatastrofer och vad det kan leda till.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om olika sårbara platser som kan drabbas av:

 • Vulkanutbrott
 • Jordbävningar
 • Översvämningar
 • Torka
 • Tropiska cykloner/orkaner

Genomförande

Arbetsuppgifter, genomgångar, filmer, informationssökning mm.

Redovisning

Hur eleverna visar sina kunskaper resonerar vi oss fram till under arbetets gång. De kommer bland annat att göra en presentation om något de födjupat sig inom

Elevinflytande

Eleverna är med och resonerar om hur de ska visa vad det lärt sig. Det finns också möjlighet att fördjupa sig mer inom vissa områden. Dessutom arbetar vi med delaktighet med att förtydliga vad de ska lära sig genom matriser och exempel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Geografi
Förmågan att se samband
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografi
Hållbara lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: