👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5- HT 2018

Skapad 2018-10-15 11:50 i Ugglums skola 5-9 Partille
Svenska åk 5
Grundskola 5 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi arbetar med att utveckla förmågorna tala, läsa, skriva och lyssna.

  

Hur arbetar vi?

Vi läser skönlitteratur och faktatexter tillsammans, vi samtalar, diskuterar och tolkar.
Vi övar på att skriva texter i olika genrer.
Vi tränar språklära och stavning.
Vi söker information ur böcker och på internet, sammanställer med egna ord, samt tränar källkritik.
Vi kommer ha muntliga redovisningar av olika slag.
Vi arbetar enskilt och i grupp. 
Vi diskuterar i grupp och i helklass.

Så bedömer jag dina kunskaper:

Att du i din skrivprocess klarar av att följa skrivregler som t.ex.stor bokstav, punkt och fullständiga meningar. 

Att du kan analysera olika slags texter.

Att du kan formulera dig i både tal och skrift.

Vid uppföljning av redovisningar, inlämningar, läxförhör och prov tittar jag på hur du utvecklat dina förmågor i svenskans olika delar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Grundmatris Ugglum 1-5

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Läsa
Mål
Skriva
Mål
Tala
Mål
Lyssna