👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2018-10-15 11:59 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Bild
Bilder har en stor betydelse för oss människor. Vi omges ständigt av bilder som på olika vis berör oss. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är viktiga för att vi ska kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhället. Genom att vi arbetar med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

 

Syfte

I ämnet bild får eleverna utveckla förmågan att:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 Arbetsgång

Inför varje ny arbetsuppgift kommer en genomgång där även syftet med uppgiften presenteras. 

Du kommer att få:

- arbeta självständigt och ibland tillsammans med andra.

- använda dig av olika arbetssätt, tekniker och arbetsformer.

Bedömning

Vid bedömning kommer jag inte bara att se till ditt färdiga arbete. Jag lägger stor vikt till arbetsprocessen och:

- din förmåga att kunna arbeta självständigt och lösa problem.
- din förmåga att hantera verktyg, material och tekniker.
- din förmåga att utvärdera, resonera och reflektera över dina och andras bilder och skapelser.
- din förmåga till att utveckla egna idéer.

Matriser

Bl
Matris i bild för åk 4-6

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Bildframställning
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker och material för bildframställning
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett ganska så väl fungerande och varierat sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Kombinerar bildelement
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Ideutveckling
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida och historiska bilder och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och inspirationsmaterial
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulera och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulera och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bildpresentation
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syftet.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syftet.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syftet.
Ömdöme om eget arbete
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Bildanalys
Eleven kan föra enkla och till viss del motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.