Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2018-10-15 12:04 i Elinebergsskolan Helsingborg
Antiken Grekland och Romarriket
Grundskola 7 – 9 Historia
Antiken, brukar kallas vår civilisations vagga. “Redan de gamla grekerna…” brukar man säga, och då menar man att redan för mer än 2000 år sedan lade man grund till tankar och idéer som lever vidare än idag. Inte minst vår demokrati!

Innehåll

Mål: Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Under arbetsområdet om Antiken kommer vi att jobba med att:

 • Känna till dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Planering: Vi kommer under 6 veckor arbeta med Antiken. Detta är en händelserik period som innefattar både grekerna och romarna. Vi går kronologiskt genom historien och inleder därför med grekerna under tre veckor som avslutas med en muntlig presentation. Därefter fortsätter vi med Romartiden under ytterligare tre veckor och detta kommer vi ha prov på fredag v. 46

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Antiken

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Ny aspekt
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, [...].
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, [...].
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, [...].
Ny aspekt
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter [...] kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter [...] kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter [...] kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: