👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

livskunskap/EQ åk2

Skapad 2018-10-15 12:40 i Högadalsskolan Härryda
En LPP över ämnet EQ (emotionell-/känslomässig intelligens). som omfattar åldrarna förskoleklass till årskurs tre.
Grundskola 1 Svenska
Livskunskap (EQ betyder emotionell intelligens/känslomässig intelligens). Eleverna i klass 2A och 2B har EQ ca 40 min i halvklass varje vecka där de övar sina sociala förmågor och förståelse för omvärlden.

Innehåll

EQ handlar om: 

 •  att ge eleverna verktyg i konflikthantering.
 • bygga upp deras självkänsla och självkännedom.
 • trygghet i jaget, familjen, gruppen.
 • fungera väl socialt i skolsammanhang. 

Vad ska du lära dig (mål):

I EQ-undervisningen strävar vi efter att alla elever ska utveckla sin förmåga att:

 • Lättare kunna förstå och uttrycka sina egna och andras känslor
 • Läsa av sociala situationer
 • Skapa goda relationer
 • Kunna se saker från flera perspektiv
 • Lära sig att ta initiativ
 • Kunna hantera och lösa konflikter

Viktiga begrepp inom området:

arg, ledsen, glad, sur, konflikt,  konflikthantering, komplimang, lika, olika, vänskap, rättvisa, kompisar, 

Hur ska du lära dig (undervisning):

 • Genomgång av lärare
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Dramatisera
 • Måla och rita
 • Se på film
 • Högläsning
 • Diskussioner 
 • Värderingsövningar

Hur visar du att du lärt dig (bedömning):

I EQ-undervisningen görs ingen bedömning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -