Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 9 Ma Funktioner och Algebra

Skapad 2018-10-15 12:58 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Funktioner & Algebra

Du skall kunna beskriva en funktion och förstå vad en linjär funktion är. Du skall kunna tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler.

Du skall behärska formler som beskriver linjära funktioner, propotionaliteter, geometriska mönster och talföljder samt kunna använda räta linjens ekvation.

Innehåll

HT-18 Funktioner och Algebra

Funktioner & Algebra
HT-2018

Mål för elev

Du skall bli bättre på  

 • Problemlösningsförmågan (P) - formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 
 • Kommunikationsförmågan (K)- kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”
 • Resonemangsförmågan (R) - föra och följa matematiska resonemang. 

Innehåll

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Genomförande

Arbetet kommer att varvas med genomgångar, enskilt arbete men även gruppuppgifter där man tränas att resonera och analysera. Prov blir under Höstterminen 2018

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom olika övningar under lektionstid samt genom ett prov.

Kursplanemål

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”
 • Föra och följa matematiska resonemang

Matriser

Ma
Funktioner och Algebra

------>
------>
------>
Problemlösningsförmåga
Hur bra du är på att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan bidra till att ge något förslag på andra sätt att lösa uppgiften. Exempel: Talen 6,10 ,14 är de tre första talen i en aritmetisk talföljd. Ange nästa två tal?
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt Du kan ge något förslag på annat sätt att lösa uppgiften. Exempel: Du känner till formeln s= v · t Beräkna tiden om sträckan är 100 meter och hastigheten är 7m/s .
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt Du kan ge förslag på andra (generella) sätt att lösa uppgiften. Exempel: En rätvinklig triangel har omkretsen 14 cm. En av kateterna är 6 cm. Hur långa är dom övriga sidorna i triangeln?
Kommunikationsförmåga
Kvaliteten på din redovisning.
Du utrycker dig enkelt och tankegången går att följa. Din redovisning omfattar inte hela uppgiften men är begriplig och möjlig att följa.
Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk. Din redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Du uttrycker dig med säkerhet och använder genomgående ett relevant och korrekt matematiskt språk. Din redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Resonemangsförmågan
Hur bra du är på att föra och följa matematiska resonemang.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Exempel: Niklas ska köpa ett nytt staket till sin trädgård. Staketet ser ut som det på bilden. Hur många brädor behövs det om man ska bygga ett staket med 10 stolpar? 
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Exempel: Skriv ett samband mellan antalet stolpar och antalet brädor med ord
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångs- sätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. Exempel: Skriv ett samband mellan antalet stolpar och brädor med en formel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: