Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analysera skönlitteratur

Skapad 2018-10-15 13:12 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vad är tema, motiv och vändpunkt? Under detta moment ska du analysera noveller och filmer!

Uppgifter

  • Filmanalys

  • Novellanalys i digiexam

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
    Sva  -
  • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
    Sva  -

Matriser

Sva
Novellanalys

E
C
A
Innehåll och analys
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv. Eleven kan skriva utredande texter med referenser till andra källor.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa översiktligt. Eleven kan skriva utredande texter med referenser till andra källor.
Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt. Eleven kan skriva utredande texter som lyfter fram välgrundade slutsatser och har referenser till andra källor.
Disposition
Din text är sammanhängande och har inledning, huvuddel, avslutning och en rimlig styckeindelning.
Din text är sammanhängande och har inledning, huvuddel, avslutning och en rimlig styckeindelning. Din text är väldisponerad, dvs att den håller sig till det givna omfånget samt att textens olika delar är lagom långa.
Din text är sammanhängande och har inledning, huvuddel, avslutning och en rimlig styckeindelning. Din text är väldisponerad, dvs att den håller sig till det givna omfånget samt att textens olika delar är lagom långa.
Språk och stil
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Anpassning till sammanhang och texttyp
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

Sva
Filmanalys

E
C
A
Huvudsakligt innehåll och berättarstruktur
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Tema och motiv
Eleven ger exempel på några centrala teman och motiv.
Eleven ger exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa översiktligt.
Eleven ger exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: