Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värde 18

Skapad 2018-10-15 13:29 i Tallbackens förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från. Normer och värden LpFö 2:1 Utveckling och Lärande LpFö 2:2 Barns inflytande LpFö 2:3 Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning:

Gula

Prioriterat mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Nuläge

Vi har arbetat mycket med gruppen och känner att barnen tar mer hänsyn till varandra. Barnen hittar ro i sin lek och släpper in varandra mer och mer. 

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Fortsätta att arbeta med gruppstärkande aktiviteter. Ge barnen ansvar och utmaningar i att se andras behov och att alla behövs i gruppen. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: