Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola Hem 18 Gula

Skapad 2018-10-15 13:30 i Tallbackens förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Innehåll

Avdelning

Gula

Mål

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år.

Utveckling pågår när barnen

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Arbetssätt/metod

Vi har utfört utvecklingssamtal utifrån unikum. Där vi utgick från våra samtalsmallar.

Så ska vi arbeta för att nå dit

 

Vi ska sätta oss in i hur samtalsmallarna i unikum fungerar, skriva i dem och ha detta som underlag under samtalet. Vi ska informera vårdnadshavare via unikum samt muntligt om det nya upplägget kring samtalen.

Utveckling och process

Dokumentera i barnens lärloggar på unikum.

 

Uppföljning

Vi har hämtat underlagen från skolbanken till alla barns loggar. Vi kommer att analysera vårt arbete under höst terminen. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: