Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

18/19 Läslyftet del 1-4

Skapad 2018-10-15 13:47 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Läslytet i förskolan syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs, och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skrivftspråk.

Innehåll

Avdelning Blå

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

Högläsning.

Samtal om texter

Läsa och berätta

 

Nuläge

Dei 1:

Läsningen har varit högt prioriterad på avdelningen. Vi har skapat tre olika läsgrupper där vi arbetar med inriktning på läslyftet.

Del 2:

Arbeta vidare i våra små grupper och ställer frågor om det vi har läst

Utveckling pågår när barnen

Del 1.

Är delaktiga i sagan och kan komma ihåg delar av vad sagan handlar om. När barnen kan återkoppla och samtala om vad de läst. 

Del2:

Utvecklingen är när barnen är delaktiga och är intresserade av sagan, texten eller bilden. Att barnen börjar reflektera och diskutera om det vi läst.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1-4 Vi har gjort en utrensning av böcker och har använt oss av biblioteket för låna och uppdatera till nya spännande böcker.  Att göra bildpromenader i böcker där barnen får reflektera vad de ser och vad vi läser. Funderar vad bilden/texten säger. Visa att det är roligt med böcker. Använd rekvisita, ändra ton och röstläge. Dela in barnen i grupper. Alla i arbetslaget har tagit del av materialet från skolverket. Vi delar upp grupperna utefter ålder och mognad hos barnen.

Så här ska vi följa upp

1-4Göra bildpromenader i böckerna där barnen får reflektera över vad de ser och vad vi läser, använda sin fantasi. Visar att böcker är roligt, hur man tar hand om böcker samt ta in rekvisita till boken.

Uppföljning

1-4Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

1-4 På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Vi ska börja reflektera i reflektionsrutorna.

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: