Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan år 2 Svenska

Skapad 2018-10-15 15:02 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Under läsåret kommer du att få träna på att skriva olika slags texter både för hand och på dator. Du kommer även att få träna på att återberätta, beskriva, och lyssna på andra. Du kommer få läsa olika typer av texter och prova olika lässtrategier för att förstå texterna.

Innehåll

Mål

Skriva

Du kan:

 - skriva så att texten är läslig för dig själv och andra.

 - skriva ett meddelande så att någon annan förstår vad du menar.

 - använda de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.

 - göra mellanrum mellan orden.

 - till viss del markera meningar med stor bokstav och punkt.

 - stava några för dig vanliga ord.

 - skriva en enkel berättelse med inledning, händelseförlopp och avslutning.

 - skriva en faktatext med hjälp av stödstruktur (ex tankekarta eller stödord).

Läsa

Du kan:

- läsa enkla ord och meningar med hjälp av ljudning och helordsläsning.

- läsa enkla meningar med flyt.

- stanna upp och tänka efter och prova igen när du inte förstår det du läser.

- återge texters innehåll och svara på frågor på texten.

- till viss del använda olika läsförståelsestrategier (leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser före, under och efter läsning).

Tala och lyssna

Du kan:

- berätta, beskriva och förklara så att andra förstår.

- ge och ta enkla instruktioner.

- lyssna för att inhämta information.

 

Undervisning

Du kommer att:

- få läsa olika slags texter och bearbeta dem genom bl a återberättande, skrift, dramatisering och illustrationer.

- få lyssna till olika slags texter

- få skriva olika slags texter, både i grupp och på egen hand.

- få bearbeta dina skrivna texter med hjälp av checklistor och kamratrespons.

 

Bedömning

Se matriser i svenska.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: