Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Area och skala

Skapad 2018-10-15 15:11 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Vilken figur är störst? För att ta reda på det måste du jämföra figurernas area. Men vad är egentligen area? Och hur gör man egentligen för att mäta area?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha elevaktiva genomgångar där elevernas tidigare erfarenheter vävs in. Under arbetet med area och skala kommer vi utgå ifrån det kapitel i Pixel 2A som berör detta. Eleverna kommer att arbeta både enskilt och i par.

Mål för arbetsområdet:

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev vara säkrare på:

- hur man kan mäta storleken (arean) på en yta

- hur man kan jämföra storleken (arean) på två ytor

- avbilda figurer

- förstora figurer

- begreppet area

Så här kommer arbete att bedömas:

I slutet av arbetet kommer eleverna få göra diagnosen i Pixel 2A där målen för arbetsområdet testas. Elevens arbete under lektionerna kommer också att vägas in till elevens fördel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: