Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2018-10-15 16:18 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi har upplevt att barnen har ett stort intresse för djur och natur och då vill vi ge barnen glädjen av att vistas i naturen.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Utmana barnen i annorlunda lärmiljö där man får använda ofärdigt material och då utveckla sin fantasi.

Utmana barnen i sin motorik, både med att promenera vägen dit och att leka, springa, klättra och hoppa i ojämn utmanande mark. 

Utmana barnen i att uppleva och glädjas över de olika årstidernas möjligheter och glädjeämnen.

Ge barnen möjlighet att upptäcka och utforska i naturen.

Så här ska det gå till

Vi går regelbundet till skogen.

Vi deltar i barnens upptäckter genom att vara nära i deras lek och undersökningar.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Observera och dokumentera i barnens lärloggar. 

Reflektion (Hur blev det?)

181029: Det är tydligt för oss att barnen uppskattar mycket att få vara i skogsmiljö. Det skapas mycket lekar av olika slag där, och i olika gruppkonstellationer. Barnen är kreativa och använder det material som finns till buds på platsen. Barnen klarar utan problem av att promenera till vår ”skog”, och tycks se fram emot när det är dags att gå dit.

Vi har haft samtal om svampar, löv, ekollon, olika slags pinnar, trädsorter, storlekar på stenar m m.

181101: En reflektionen man också kan ha är att det tycks vara en gynnsam plats för att samarbeta barn emellan och att visa intresse för andras göranden och att bjuda in andra i detta.

 

181116: Då vi var i skogen i veckan så var det flera barn som sprang runt, runt, till synes i en bana, och klättrade på olika ställen. Då vi frågade barnen vad det var de lekte så sa de att de sprang ett lopp och tränade:). Våra mål att barnen ska utmanas i sin motorik och att röra sig i olika terräng och i ojämn mark tycks barnen gilla. Det är också väldigt mycket utforskande i skogsmiljön både med olika material och vad de kan användas till, men det är också en del frågor om vad olika saker är och heter (naturkunskap). 

 

181127: Några av barnen är intresserade av Lågehallsbygget som är precis intill vår skog. Barnen kan nu tydligt se framstegen i bygget från gång till gång.

181211: Under december månad är det här hjulet vilande då vi valt att inte gå till skogen till förmån för julens aktiviteter. Vi tar upp detta arbete igen efter nyåret!

190508:Vi var i skogen för några veckor sedan och tittade lite på knoppar som växer fram, letade efter var insekterna finns (under t ex stenar 

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

181029: Är skogsmiljön en gynnsam plats att vara på även kopplat till vårt tema om känslor? Platsen verkar nästan ha en väldigt positiv inverkan på barnen och det är inte mycket koflikter när vi är där.

181116: Kanske kan vi ge barnen lite olika "uppdrag" i skogsmiljön för att inspirera vidare i deras intressen?

181127: Kan vi göra en hinderbana till barnen då vi är i skogen för att använda material som inte är färdigt och för att utmana motoriken? Till våren hade det kanske varit intressant och roligt att försöka leta efter växters namn på olika sätt och lära oss om dessa?

190529: Vi har varit i vår skog några gånger men inte så ofta som vi trodde att vis kulle. Vi tror att det beror på att vi har haft flera andra intressen i barngruppen som har tagit större del av vår undervisning än vad vi på förhand förutsåg. Vi kommer att komma tillbaka till att göra våra utflykter till vår skog framöver igen.

Uppgifter

  • Mindmap skogen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: