Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilarnas vattenprojekt

Skapad 2018-10-15 17:06 i Ormen Långe Lunds för- och grundskolor
Förskola
Under 2018/2019 kommer vi att fokusera på temat vatten, utifrån barnens egna intressen och förmågor. Utveckla Vi kommer att beröra vattnets kretslopp, djur och växtrike. Vi kommer även att undersöka vattnets fysikaliska egenskaper genom olika experiment.

Innehåll

 

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE

Vi började se barnens intresse för vatten redan VT-18. Då började vi fundera på lärandemiljö och vatten.

Ht-18 bestämde vi att ha vatten som ett gemensamt projekt för hela Ormen Långe. Vi har börjat skapa olika lärmiljöer och förutsättningar för barnen. Kuben är en del av detta och har fått inspirera barnen och att väcka deras nyfikenhet. Tillsammans med barnen har vi pratat om var det finns vatten och vad det finns i vattnet, och förtydligat detta genom bilder. Detta skall också kopplas till vårt arbete med Grön Flagg. (Se länk)

 

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Skapande, litteratur, sång, dans, rim och ramsor, vattenlek, experiment. Vi som pedagoger är medforskare och hjälper barnen att hitta svar på olika frågor som dyker upp längs vägen. Det är processen som är viktig, inte vart vi hamnar.


FOKUSMÅL:

Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därigenom påverka sin situation.

Utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Under projekttiden kommer vi att beröra alla läroplansmålen.

 

 

 

 

 

FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Vi vill se ett lustfyllt lärande om vatten. Detta gör vi genom observationer, reflektioner, dokumentationer och pedagogiska dokumentationer. Vad ser vi? Vad pratar barnen om tillsammans med oss och med varandra? Vi anser att processen är viktig, inte målet. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: