Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berlin ht 18

Skapad 2018-10-15 17:42 i Tunabergsskolan Uppsala
Kapitel 1 och 3 i der Sprung 4
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Berlin! Repetition av hur man berättar om vad kommer att göra och vad man har gjort. Tysk mat. Löst sammansatta verb.

Innehåll

 

Der Sprung 4, Kapitel 3

Förmåga i fokus

 • förstå och tolka innehållet i talad tyska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

I undervisningen kommer vi att jobba med

 • Läsa, lyssna på, och arbeta med olika texter.
 • Ord och fraser ur kapitel 3.
 • Repetera hur man uttrycker sig i futurum och i perfekt.
 • Du ska kunna berätta före helgen vad du tänker göra under den (framtid med werden m fl).
  Du ska kunna berätta efter helgen vad du faktiskt har gjort (dåtid med perfekt).
 • Närstudera verbet sein.
 • Träna på att berätta om Berlin.
 • Läsa lite om tysk mat , framför allt korvar.
 • Relativa pronomen

 

Vad ska du kunna?

 • Ord och fraser ur kapitel 3.
 • Uttrycka dig i perfekt ( ÖB s 126-128)
 • Berätta lite om olika sevärdheter i Berlin (TB kap 3A, 3B)
 • Berätta om vad du gjort i Berlin
 • Berätta lite om tysk mat (TB kap 3D)
 • Verbet sein i olika tempus (öb s 20)
 • Löst sammansatta verb

 

 

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna genom skriftliga och muntliga uppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Berlin, glosor

 • Läxa i tyska v 42, 19 okt

 • Kap. 3 glosor v 42 respektive v 43

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Når ej kraven för E.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Når ej kraven för E.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Når ej kraven för E.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: