👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-10-15 18:05 i Stadsskogenskolan Alingsås
Hur är det att leva i vår världsdel Europa? Hur ser det ut i de olika delarna och hur har människan påverkat och påverkats av landskapets olika möjligheter.
Grundskola 5 Geografi
Vi har tidigare lärt oss om Sverige och Norden. Nu är det dags att bege sig ut i Europa!

Innehåll

Vi studerar vad som format och formar landskapet.

Det handlar om jordskorpans plattor och hur de skapar och förändrar världen. Gamla och unga berg och hur vittring och erosion fortsätter att forma landskapet.

Vi studerar natur och livsmiljöer i olika delar av Europa.

Hur människorna anpassar sig till olika klimat och utnyttjat naturtillgångarna.

Vi studerar kartkunskap och namngeografi.

Vi studerar olika länder och tränar in viktiga platser och begrepp.

Konkritiserade mål:

 • kunna namn och läge på de flesta av Europas länder.
 • kunna använda och förklara centrala ord och begrepp inom arbetsområdet.
 • kunna något om hur jorden/landskapet har förändrats och hur den håller på att förändras.
 • kunna ge någon förklaring till Europas befolkningsfördelning.
 • förklara något om olika levnadsvillkor i Europa och några orsaker varför det är så.
 • veta vad EU är och vad de länder som ingår i EU samarbetar kring.

Hur ska vi jobba?

 • Vi har gemensamma genomgångar om Europas klimat, miljö och naturtyper.
 • Vi läser om de olika länderna i Europa och jämför dem.
 • Vi ser på film om Europa och EU.
 • Vi tittar på serien "Geografens testamente".
 • Du använder dig av olika källor som faktaböcker, atlas, filmer och Internet.
 • Vi använder blindkartor och Seterra för att träna namngeografi.
 • Vi diskuterar olika levnadsvillkor och dess orsaker.
 • Vi läser tillsammans boken "Fröken Europa".
 • Du kommer att få möjlighet att fördjupa dig i ett eller flera länder antingen enskilt eller i grupp.

Det här kommer jag att bedöma:

- din förmåga att använda geografiska begrepp.
- din kunskap om Europas namngeografi.
- din förmåga att kunna beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.
- din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i Europa. 
- din förmåga att kunna beskriva hur och på vilket sätt jorden förändras.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - Europa

Kartkunskap
länder, huvudstäder, hav/vatten, bergskedjor, öar
Du har förmåga att placera ut ett fåtal av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut flera av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut de flesta av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Klimat/Väder
Klimattyper i Europa, utbredning och utmärkande drag.
Du har förmåga att beskriva och placera ut ett fåtal klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut flera klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut alla klimattyper i Europa.
Befolkning
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva några konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
Natur- och kulturlandskap
De olika natur-/kultur landskapen i Europa.
Du känner till ett fåtal naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut någon av dem på en karta.
Du känner till flera naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för flera av dem. Du kan även placera ut några av dem på en karta.
Du känner till de olika natur-typerna som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för dem. Du kan även placera ut de olika naturtyperna på en karta.
Jämföra länder
Använda tabeller för att tolka/ värdera/jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt jämföra länder med varandra.
Ord och begrepp
Ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.