Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-10-15 19:58 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Grundskola 5 Svenska
Vi tränar på att skriva argumenterande texter.

Innehåll

Målet med arbetet är att du ska kunna skriva en argumenterande text som följer strukturen för texttypen med rubrik, inledning, tydliga argument och avslutning.


Målet är också att du ska få träna på att:

 • använda en planering som stöd när du skriver en text.
 • skriva på datorn.
 • ge och ta emot kamratrespons.
 • formulera en åsikt och argumentera för den.
 • utveckla sättet du skriver på.
 • skriva med ett syfte till en (eller flera) mottagare.
 • skriva tydligt med förklaringar och exempel.
 • lägga till en bild för att förstärka budskapet i din text samt berätta hur bilden hjälper texten att bli tydligare.


Det här ska vi göra:

 • läsa argumenterande texter,
 • träna på att komma på argument till olika åsikter,
 • skriva en eller flera argumenterande texter,
 • lära oss de olika delarna i en argumenterande text,
 • ha flera steg-för-steg-minilektioner om hur man kan skriva en tydlig argumenterande text,
 • träna på att ge respons på en kamrats text,
 • träna på att bearbeta texten utifrån respons från läraren och en kamrat,
 • arbeta med skiljetecken, stavning och skriftspråk,
 • lägga till en bild till texten som gör att textens budskap blir tydligt.

 

För att hjälpa dig att utveckla skrivningen kommer jag (under tiden och/eller när du är klar) att titta på det här:

 

 • I din text kommer jag att titta på:
  • strukturen – att det är tydligt vilken sorts text det är, och hur din text ser ut när det gäller de olika delar som en argumenterande text består av
  • innehållet – hur tydligt det du vill berätta är för den som ska läsa texten och hur tydliga dina argument är
  • språket – hur varierat det är
  • skiljetecken – hur du använder skiljetecken
  • språket – hur ditt språk är
  • text och bild – hur din bild gör innehållet i texten tydligare och hur du motiverar valet av bild till din text
 • Du kommer att få ge och ta emot respons. Då kommer jag att titta på:
  • hur din respons på en kamrats text ser ut, att responsen blir till hjälp för din kompis utveckla sin text
  • hur du använder dig av responsen du får av en kompis för förbättra och göra din text tydligare

Uppgifter

 • Argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll, struktur, variation
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Stavning, skiljetecken, språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Bild som förstärker texten
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Kamratrespons + bearbetning efter kamratrespons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: