Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music 7th grade

Skapad 2018-10-15 21:47 i Grindskolan Norrtälje
Wings 7 , section 1
Grundskola 7 Engelska
Under höstterminens första del kommer 7:orna att arbeta med arbetsområdet Music *Läsa texter om olika artister, lyssna på, samtala om och skriva om musik. *Muntlig framställning av artist/grupp *Repetera grundläggande grammatik.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att;

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter. (läsa, lyssna och förstå)
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift. 
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. (t. ex. förklara med andra ord) *använda sig av olika lässtrategier för att förstå innehållet i texter.

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att;

 • lyssna på sångtexter
 • läsa olika typer av texter t.ex. artikel, blogg, biografi och skönlitterär text
 • skriva och muntligt redovisa en artist/grupp
 • arbeta med olika strategier för att öva ord, läsning, hörförståelse och att uttrycka sig i tal och skrift.
 • repetera grundläggande grammatik

Bedömning

Din förmåga att

 • förstå och tolka talat språk och texter kommer att bedömas i  hör- och läsförståelsetest.
 • kommunicera i skrift kommer att bedömas i skrivuppgifter.
 • kommunicera muntligt kommer att bedömas genom en muntlig framställning.(redovisning)

 

 

Uppgifter

 • Power point - Muntlig presentation

 • Music - writing assignment part 1 (Finding facts)

 • Power point - Muntlig presentation

 • English - power point - muntlig presentation

 • Music - writing assignment part 1 (Finding facts)

 • Matris muntlig presentation

 • English - Power point - Oral presentation + Evaluation (=utvärdering)

 • English - Oral presentation - Power point + Evaluation (=utvärdering)

Matriser

En
Engelska

Läsa

E
C
A
Förmågan att förstå
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förmågan att välja och använda texter
Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Lyssna

E
C
A
Förmågan att förstå
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo-
Förmågan att visa förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmågan att välja och använda talat språk
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Muntliga framställningar

E
C
A
Förmågan att redogöra och presentera och visa språklig säkerhet
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Muntlig interaktion

E
C
A
Förmågan att välja och använda språkliga strategier för att göra sig förstådd (Hur du tar dig runt problem när du exempelvis inte kan ett visst ord. Kan lösas genom förslagsvis omformuleringar, synonymer eller frågor)
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Skriftliga framställningar

E
C
A
Förmågan att formulera sig i skriftliga framställningar och visa språklig säkerhet
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att bearbeta och förbättra (Till exempel genom att korrigera ordval och grammatik)
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Skriftlig interaktion

E
C
A
Förmågan att formulera sig i skriftlig interaktion (exempelvis e-post, twitter, chatt och så vidare) och visa spåklig säkerhet
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: