Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna - 8D HT:18

Skapad 2018-10-16 07:42 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Ett beskrivande och jämförande arbetsområde om tre av världsreligionerna; judendom, kristendom och islam.
Grundskola 8 Religionskunskap
Vi kommer under kommande veckor arbeta med de Abrahamitiska religionerna och fördjupa oss inom judendom, kristendom och islam.

Innehåll

 • Syfte och undervisning.

Du kommer under de kommande veckorna utöka dina kunskaper om judendom, kristendom och islam. 

 

Examination

 • Deltagande i genomgångar och under lektioner
 • Muntligt prov – fakta och begrepp
 • Källkritikuppgifter – ur Utkik och om vandringssägner
 • Jämförande fördjupningsuppgift – inlämning 

 

 

Övergripande frågor        

 • Vad är kännetecknande för judendom/kristendom/islam, i t.ex. deras tro, gudssyn, levnadsregler samt riter och ceremonier genom livet?
 • Hur är det att leva som muslim/kristen/jude?
 • Hur och var uppstod religionen, och hur ser religionen ut idag, t.ex. gällande antal utövare och utbredning i världen?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan religionerna? Är skillnaderna större än likheterna mellan de tre religionerna, eller är det tvärtom?  Hur märks det att religionerna är släkt med varandra? 
 • Hurdana är relationerna mellan de tre Abrahamitiska religionerna? Vilka orsaker finns till splittring eller konflikt mellan dem?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav religionskunskap

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
E
C
A
1. Kunskaper om världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
2. jämföra kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
3. analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
4. reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
6. söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: