Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 5

Skapad 2018-10-16 07:45 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
LPP om människokroppen, olika organ och sinnen
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
Vad händer med maten vi äter? Vilken funktion fyller blodet? Vad händer med våra kroppar när vi växer och när vi blir gamla? Det är några av frågorna vi kommer studera i arbetsområdet "Människokroppen".

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

I åk 5 kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Människokroppen". Vi kommer i huvudsak att arbeta med biologi där vi studerar kroppen, våra inre organ och våra sinnen. Vi gör en del experiment för att se hur våra sinnen fungerar och hur kroppen reagerar när vi anstränger oss. Vi kommer också undersöka hur våra sinnen fungerar och hur vi kan "lura" sinnena.

Syfte

Gemensamt för biologi, fysik och kemi är att man ska kunna genomföra enkla undersökningar och experiment. Eleverna ska också kunna diskutera, reflektera och för olika resonemang om de områden vi bearbetar. Eleverna ska också kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

Centralt innehåll

 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala media.

Arbetssätt

Vi kommer att se och diskutera filmer som handlar om olika delar av vår kropp. Vi kommer att utföra några enkla experiment med vår kropp. (balans, andning, syn, puls). Vi kommer även att läsa fakta i litteratur och även få faktakunskaper om vad olika delar av vårt skelett, öra, öga, inre organ heter och var de finns i vår kropp. Vi kommer också att undersöka matens väg genom vår kropp.

Bedömning

Bedömningen sker i ämnena biologi och fysik. Bedömningsmatris finns i slutet av LPP:n. Vi kommer bedöma elevernas förmåga att:

 • Kunna begrepp och att kunna resonera och förklara hur fakta kopplas ihop till en helhet.
 • Diskutera och reflektera
 • Undersöka på ett naturvetenskapligt sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Fy Bi
Bedömningsmatris Människokroppen

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussion och reflektion
Eleven deltar i samtalet. Har brister i resonemanget.
Eleven kan till viss del föra diskussionerna framåt. För enkla och till viss del underbyggda resonemang om ämnet.
Eleven kan föra diskussionerna framåt. För enkla och relativt väl underbyggda resonemang om ämnet.
Eleven kan föra diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. För enkla och väl underbyggda resonemang om ämnet.
Undersökning
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och följa en instruktion med stöd.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån en given instruktion.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån en given instruktion.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån en given instruktion.
Behöver vara mer aktsam med utrustningen vid undersökningar.
Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kan göra en enkel dokumentation med stöd, men behöver mer struktur.
Gör enkla dokumentationer i text och bild.
Gör utvecklad dokumentationer i text och bild.
Gör välutvecklad dokumentationer i text och bild.
Begrepp och resonemang
Eleven är på väg mot grundläggande kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har goda kunskaper.
Eleven har mycket goda kunskaper.
Kan till viss del beskriva, ge exempel och föra enkla resonemang.
Kan beskriva, ge exempel och föra enkla resonemang.
Kan förklara och koppla ihop delar till helheter och föra utvecklade resonemang.
Kan förklara och generalisera och föra välutvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: