Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollspel åk 7

Skapad 2018-10-16 07:55 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En LPP för åk 7 inom arbetsområdet konditionsträning utifrån Lgr11.
Grundskola 7 Idrott och hälsa
En LPP för arbetsområdet Bollspel för åk 7.

Innehåll

Bollspel åk 7

Syfte:            

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. (ur lgr 11)

Centralt innehåll:

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer. (ur lgr 11)

Arbetssätt:

                      Vi kommer under denna termin att arbeta med olika typer av bollspel. Detta kommer att ske såväl utomhus som inomhus. Eleverna kommer att få prova på passningsövningar, skottövningar, olika teknikövningar samt matchspel. I samband med de praktiska övningarna kommer vi prata om hur man uppträder som med/mot spelare och gå igenom de olika reglerna för bollspelen vi provar på.

Bedömning:

                      Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

                      Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och sammanhanget.”  

”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och sammanhanget.” (ur lgr11)

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

·       Aktivt deltagande i undervisningen

·       Kroppskontroll och teknik

·       Lagsamarbete och Fair Play

·       Kunskap om olika träningseffekter

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa Bollspel åk 7

E
C
A
Lektionsarbete
Deltar i de olika bollspelen och anstränger sig i övningarna.
Är drivande och engagerad i aktiviteten och deltar med stor ansträngning i de olika övningarna.
Arbetar mycket aktivt i de olika bollspelen och är engagerad och drivande under lektionerna. Tar stort ansvar för arbetet under lektionerna och gör alltid sitt bästa.
Kroppskontroll & Teknik
Visar på god rumsuppfattning och klarar de motoriska krav som aktiviteten kräver. Kan anpassa styrka och fart efter aktiviteten. Förstår grunderna i bollspelet upplägg och syfte.
Visar stor kontroll över de egna rörelserna med god koordination och balans. Anpassar styrka och fart efter aktivitet och deltagare. Har god förståelse för bollspelets idé, struktur och kan tänka taktiskt i olika spelmoment.
Kontrollerar sina rörelser med god precision och kontroll. Har god koordinationsförmåga och visar god balans och smidighet. Har överblick över spelet och visar förståelse för spelets upplägg och taktiska aspekter. Kan även stödja lagkamrater i det taktiska spelet.
Lagsamarbete & Fair Play
Är aktiv i lagsamarbetet och är positiv mot sina medspelare. Är uppmärksam på olika regler och följer dessa i spelet.
Är positiv och drivande i lagspelet och stöttar sina lagkamrater. Följer uppsatta regler och är noga i att själv vara flexibel, kompromissa och skapa ett gott samarbetsklimat i aktiviteten.
Är en förebild för det egna laget och kan stötta sina lagkamrater. Följer uppsatta regler och kan vid behov utveckla dessa. Är flexibel och kan kompromissa i olika situationer med fokus på aktivitetens bästa. Skapar ett klimat där alla vill vara med och delta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: