👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: Vad är teknik?

Skapad 2018-10-16 08:25 i Herrängens skola Stockholm Grundskolor
Planering baserad på Skolverkets bedömningsstöd "Teknik i vardagen"
Grundskola 4 – 6 Teknik
I det här arbetsområdet tar vi reda på vad teknik är och undersöker teknik vi möter i vår vardag.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

 • Känna till några tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur dessa används och fungerar.
 • Använda relevanta ord och begrepp för att kunna beskriva och reflektera över några tekniska lösningar i vardagen.
 • Beskriva och reflektera över hur några tekniska lösningar förändrar människans vardag och påverkar vår miljö.
 • Resonera kring hur några tekniska lösningar förändras över tid.

 

 

Lektion 

Lektionsmål 

Att göra 

Läxa/ansvar 

 

Lektion 1 

Ge exempel på tekniska saker

Introduktion av arbetsområde

Gruppuppgift: Vad är teknik?

 

Lektion 2

Undersöka en teknisk sak

Uppgift: Undersökning av teknisk produkt

 

 

Lektion 3

Kunna ge exempel på tekniska lösningar i vardagen

 

Uppgift: Teknik i vardagen 

 

Lektion 4

Kunna ge exempel på hur tekniken kan påverka vår vardag och miljö

 

Uppgift: Teknik i hemmet

 

Lektion 5 

Kunna förklara hur tekniska lösningar har ändrats över tid

Gruppuppgift: Teknikutveckling 1

Genomgång: Bedömning och elevexempel

 

Lektion 6

Kunna förklara hur tekniska lösningar har ändrats över tid

 

Uppgift: Teknikutveckling 2

 

Lektion 7

Kunna förklara hur tekniken kan påverka vår vardag och miljö

 

Uppgift: Livsviktig teknik

 

Lektion 8

 

Utvärdering och avslutning

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Teknik: Vad är teknik?

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tekniska lösningar
Känna till några tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur dessa används och fungerar.
Ger något eller några exempel på tekniska lösningar. Beskriver någon eller några funktioner.
Ger flera exempel på tekniska lösningar. Beskriver och förklarar flera funktioner och hur funktionerna samverkar.
Begrepp
Använda relevanta ord och begrepp för att kunna beskriva och reflektera över några tekniska lösningar i vardagen.
Använder vardagsspråk.
Använder ämnesspecifika begrepp på ett korrekt sätt.
Samhälle, vardag och miljö
Beskriva och reflektera över hur några tekniska lösningar förändrar människans vardag och påverkar vår miljö.
Ger något eller några exempel som är allmänt hållna. Ger någon fördel eller nackdel.
Ger flera exempel och gör jämförelser mellan dessa. Ger flera fördelar och nackdelar. Beskriver ur olika perspektiv ”å ena sidan – å andra sidan”.
Förändring över tid
Resonera kring hur några tekniska lösningar förändras över tid.
Beskriver utvecklingen på ett enkelt sätt. Beskriver någon funktion eller användningsområde som har förändrats. Gör korta konstateranden kring teknikutveckling.
Beskriver tydligt utvecklingen med stöd av fakta, exempel och egna erfarenheter. Beskriver flera funktioner och användningsområden som har förändrats. Resonerar i flera led där orsaker till teknikutveckling lyfts fram genom nyckelord som ”därför att”, ”det leder till”, ”eftersom”.