Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt: Att civiliserat övertyga andra

Skapad 2018-10-16 08:46 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under detta arbetsmoment kommer vi arbeta med att debattera med/mot varandra. Vi kommer träna oss själva på retorikens terminologi, titta på debatter, läsa argumenterande texter och slutligen själva debattera ett ämne.

Innehåll

Information:

För information om upplägg, terminologi och texter - se det bifogade texthäftet.

Texthäftet kommer även delas ut i pappersform i klassrummet.

 

Bedömning:

För information om debattuppgiften och bedömningen - se den bifogade uppgiften.

Uppgiften kommer även delas ut i klassrummet i pappersform.

 

Preliminär tidsplan:

V. 41

Fredag

Introduktion av debattemat.

V. 42

Tisdag

Terminologi: Tes, Ethos, Logos, Pathos

Läsa om den retoriska arbetsprocessen, retoriska knep och terminologi

Onsdag

Se "Tungan rätt i mun" om bra argumentation. Träna på argumentation med att "Sälja det osäljbara".

Fredag

"Sälja det osäljbara"

Provträna debatt i par.

V. 43

Tisdag

Genomgång av uppgift

Diskutera struktur för debatten

Tilldelning av ämnen och grupper

Onsdag

Påbörja debattarbetet i grupperna (fördela arbetet/samla fakta)

Fredag

Fortsätta förbereda inför debatten (samla fakta/skriva inledning/argument)

V. 45

Tisdag

Fortsätta förbereda inför debatten (skriva inledning/argument och träna högt på talet)

Onsdag

Fortsätta förbereda inför debatten (skriva inledning/argument och träna högt på talet)

Fredag

Fortsätta förbereda inför debatten (skriva inledning/argument och träna högt på talet)

 

V. 46

Tisdag

Hur långt har vi kommit?¨Fortsätta förbereda inför debatten (skriva inledning/argument och träna högt på talet)

Onsdag

Fortsätta förbereda inför debatten (skriva inledning/argument och träna högt på talet)

Fredag

Fortsätta förbereda inför debatten (skriva inledning/argument och träna högt på talet)

V. 47

Tisdag

Förbereda inför debatterna i morgon. Utse moderatorer.

Onsdag

Debatterna genomförs.

Fredag

Gerd på kurs. Planering kommer.

 

 

Uppgifter

 • Uppgift: Att delta i en debatt

 • Debatthäfte: Retorik, argumentation och debatt

 • Tips på länkar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: