Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor - läsa och skriva

Skapad 2018-10-16 09:24 i Furudals skola Rättvik
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk Svenska
Under detta arbetsområde kommer vi att jobba med sagor. Vi ska lära oss om de olika sagotyperna och deras kännetecken. Vi kommer att läsa olika sagor, göra sagoanalys och presentera en saga muntligt. I slutet av arbetsområdet kommer du att skriva en egen saga.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Känner du till sagorna "Rödluvan" eller "Snövit"? Men vet du vad som kännetecknar en saga?
Känner du till de olika sagotyperna? Kan du känna igen en folksaga och en konstsaga? Inte?
Då är det dags för oss att ta tag i det. Du är den kommande sagoförfattaren...

 

Arbetssätt

Arbetsområdet börjar med en gemensam genomgång.
Vi kommer tillsammans läsa en klassisk saga och diskutera innehållet.
Därefter diskuterar vi hur en saga är uppbyggd och dess kännetecken.
1. Uppgift
Du kommer att få ett sagohäfte som du ska läsa individuellt
Du jobbar med sagans innehåll gör en analys av hur den är uppbyggd.

Du ska göra 3 st sagoanalyser, här kommer även läsförståelse in. 

2. Uppgift
Nu gäller det att använda fantasin och kreativiteten. Du ska skriva en egen saga.
Du ska göra en tankekarta som ska ligga till grund för din saga utifrån sagoanalysmallen du jobbat med. Du renskriver din saga
och lämnar in den för rättning. 

Redovisningsform

Muntlig prestation:
Du redovisar en saga

Skriftlig presentation:
Du skriver en egen saga

Bedömning

Här skriver du vad du kommer att bedöma i elevernas arbeten. Det är viktigt att beskriva vad i elevernas arbeten som ska bedömas. Om du vill kan du, i stället för/tillsammans med fritext, använda dig av en bedömningsmatris.

Reflektion

Det jag bedömer är din förmåga att:
genomföra en muntlig presentation
kunna läsa skönlitterära texter och bearbeta innehållet
skriva olika textyper(saga)

Uppgifter

 • Egen saga

 • Sagoanalys 1

 • Sagoanalys 2

 • Sagoanalys 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Vi skriver sagor...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Övrig kommentar
Rubrik
Rubriken är delvis kopplad till textens innehåll
Rubriken är relativt väl kopplad till textens innehåll
Rubriken är väl kopplad till textens innehåll och lyfter texten
Koppling till ämnet
Texten har viss koppling t ill uppgiften
Texten är relativt väl kopplad till ämnet
Texten är väl kopplad till uppgiften
Tydlighet
Textens innehåll är delvis begripligt
Textens innehåll är relativt begripligt
Textens innehåll är tydligt
Struktur
I huvudsak fungerande struktur Uppbyggnaden går att följa
Relativt väl fungerande struktur Uppbyggnaden är tydlig
Väl fungerande struktur Uppbyggnaden lyfter texten
Styckeindelning
Styckeindelningen fungerar delvis
Styckeindelningen fungerar i huvudsak
Styckeindelningen fungerar mycket bra.
Textbindning
Enklare texbindning används
Varierad textbinding
Väl utnyttjad textbindning som skapar flöde
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet Relativt få fel i användningen av skiljetecken
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet Få fel i användningen av skiljetecken
Språklig variation
Viss språklig variation
Förhållandevis god språklig variation
God språklig variation
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad
Meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad
Stavning
Viss säkerhet i stavning
Relativt få stavfel som inte stör förståelsen
Få stavfel
Tempus
Tempus används oftast korrekt
Tempus används korrekt
Tempus används medvetet
Gestaltning
Räknar upp händelser
Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
Förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: